Jeśli spotkanie odbywa się w przestrzeni w aplikacjiWebex, a nie w standardowym spotkaniu Webex lub Personal Room, możesz dodać nowe osoby do aplikacji, ale będziesz potrzebować ich adresu e-mail. W zależności od planu aplikacji Webex, który ma Twoja firma, możesz dodać więcej niż jedną osobę.

Zaproszona osoba otrzyma zaproszenie do dołączenia do spotkania i może do niego dołączyć lub je zignorować.

Zaproś gościa na spotkanie

Na spotkaniu kliknij pozycję Więcej, wybierz pozycję Zaproś gościa na spotkanie, a następnie wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby.


 

Możesz dodać kogoś jako gościa tylko wtedy, gdy spotkanie odbywa się w obszarze zespołu.

1

Na spotkaniu naciśnij, Więcej a następnie wybierz pozycję Zaproś gości. Jeśli nie widzisz żadnych opcji, stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby je wyświetlić.

2

Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie naciśnij pozycję Zaproś.


 

Możesz dodać kogoś jako gościa tylko wtedy, gdy spotkanie odbywa się w obszarze zespołu.

1

Na spotkaniu naciśnij, Więcej a następnie wybierz pozycję Dodaj gości do tego połączenia. Jeśli nie widzisz żadnych opcji, stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby je wyświetlić.

2

Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, naciśnij jej wpis, a następnie naciśnij przycisk OK.


 

Możesz dodać kogoś jako gościa tylko wtedy, gdy spotkanie odbywa się w obszarze zespołu.