1

Przejdź do wiadomości i wybierz miejsce.

2

Kliknij pozycję Aplikacje+, a następnie pozycję Dodaj witrynę sieci Web.

W przestrzeniachmoderowane tylko moderatorzy mają kartę Aplikacje +. Jeśli nie możesz dodać skrótu do witryny, spróbuj poprosić moderatora przestrzeni o pomoc.

3

Wprowadź nazwę skrótu i adres witryny sieci Web.

4

Kliknij przycisk Kontynuuj.


 

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty, aby wyświetlić dodatkowe opcje menu, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w skrótze do witryny sieci Web.