W tym temacie opisano, jak dodawać, edytować, usuwać i zmieniać kolejność niestandardowych skrótów dla użytkowników aplikacji Webex w Twojej organizacji.

Możesz dodać adresy URL zaczynające się od https:// lub webexteams://, ale blokujemy wszystkie inne protokoły.


 

Podczas pobierania favicon wystąpiły spadki wydajności, więc tymczasowo wyłączamy tę funkcję. Zdecydowanie zalecamy wybranie jednej z ikon z naszej kolekcji zamiast favicon.

1

Zaloguj się do Control Hub w https://admin.webex.com i otwórz stronę Aplikacje.

2

Znajdź sekcję Skróty.

3

Dodaj skróty:

 1. Kliknij opcję Dodaj skrót.

  Rysunek 1: Dodaj skrót
 2. Wprowadź Nazwę wyświetlaną i URL skrótu.

  Rysunek 2: Wyświetlana nazwa i adres URL

  Control Hub pobiera i wyświetla favicon adresu URL (ta funkcja zostanie wkrótce wyłączona).

 3. Kliknij Więcej opcji, a następnie wybierz ikonę i jej kolor z naszej kolekcji.

  Jeśli nie wybierzesz nowej ikony i koloru, użytkownicy zobaczą domyślną ikonę kuli ziemskiej dla skrótu. Kula ziemska jest biała, gdy Webex App używa ciemnego motywu, i czarna, gdy Webex App używa jasnego motywu.

  Rysunek 3: Wybierz „Ikona” i „Kolor”
 4. Kliknij opcję Zapisz.

  Twój skrót został dodany.

 5. Powtórz dla innych skrótów, które musisz umieścić w aplikacji.

  Możesz dodać do sześciu (6).

4

Edytuj skrót:

W sekcji Aplikacje > Skróty zobaczysz listę skrótów.

 1. Kliknij skrót, który chcesz edytować.

 2. Kliknij ołówek.

 3. Zmień wyświetlaną nazwę, adres URL lub ikonę.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowany skrót pojawia się na liście.
5

Usuń skrót:

W sekcji Aplikacje > Skróty zobaczysz listę skrótów.

 1. Kliknij skrót, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij kosz.

 3. Kliknij Usuń.

Skrót zostanie usunięty z listy.
6

Zmień kolejność skrótów:

W sekcji Aplikacje > Skróty zobaczysz listę skrótów.

 1. Kliknij i przytrzymaj wgłębienia po lewej stronie skrótu, który chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij skrót w nowe miejsce na liście.

 3. Powtarzaj, aż skróty będą w żądanej kolejności.

  Trzy pierwsze z listy wyświetlają się w menu bocznym w aplikacji Webex. Pozostałe skróty z listy są wyświetlane w menu „więcej skrótów”. Zobacz interfejs użytkownika aplikacji Webex.