Du kan lägga till upp till sex anpassade genvägar. URL-adresser måste börja med https:// eller webexteams://. Inga andra protokoll är tillåtna.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar, klickar dupå Lägg till genväg.

3

Ange visningsnamn och URL för genvägen.

4

Välj en fördefinierad ikon och färg eller överför en anpassad ikon.

5

Klicka på Skapa genväg och sedan på Nästa.

6

När din genväg har skapats kan du tilldela den till användargrupper. Välj de användare som du vill ska ha tillgång till den här genvägen och klicka sedan på Klar.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar, klickar du på bredvid genvägen.

3

Ändra visningsnamn, URL, ikon eller grupper av användare som du vill ha åtkomst till denna genväg.

4

Klicka på Har gjort.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar , klickar du på bredvid genvägen som du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar, Panel som drar klickar och håller du ner bredvid genvägen som du vill flytta och drar sedan genvägen till en ny plats i listan.

3

Upprepa tills genvägarna är i den ordning du vill ha.

De tre översta från din lista visas på navigeringsmenyn i Webex-appen. Resterande genvägar i din lista visas på menyn Fler genvägar. Mer information finns i Webex-appen | Ditt användargränssnitt.

Om du vill att en grupp av användare ska ha tillgång till en genväg kan du tilldela en genväg till dem.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar, klickar du på bredvid genvägen.

3

Välj Nästa.

4

Under Åtkomstklickar du på Välj grupper.

5

Sök efter och välj de gruppnamn som du vill tilldela till denna genväg.

6

Välj Klar.

När du tar bort en genväg från en grupp av användare visas inte längre genvägen i Webex-appen.

1

Logga in på Control Huboch välj sedan Appar under Hantering.

2

I avsnittet Allmänt , under Genvägar, klickar du på bredvid genvägen.

3

Klicka bredvid gruppen som du vill ta bort i listan över grupper.

4

Klicka på Har gjort.