Webex Meetings i Webex Events obsługują dowolną usługę przesyłania strumieniowego, która obsługuje protokół RTMP (Real-Time Messaging Protocol) lub RTMPS (Real-Time Messaging Protocol-Secure), taką jak przesyłanie strumieniowe na Twitterze za pomocą Periscope Producer, Workplace z Facebooka i YouTube z YouTube Live.

Transmisja na żywo jest dostępna w webex Events w wersji WBS40.2 i nowszych.


Gdy transmisja na żywo jest włączona, jest włączona zarówno w spotkaniach Webex, jak i wydarzeniach.

Administratorzy Webex muszą wykonać następujące czynności, aby włączyć transmisję strumieniową na żywo dla pojedynczego użytkownika:

  • Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex.

  • Włącz transmisję na żywo dla użytkownika.

Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguracja > Ustawienia typowe > Opcje witryny.

3

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo i wybierz usługi przesyłania strumieniowego, które chcesz włączyć.

Lista usług przesyłania strumieniowego na żywo
4

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chce zmienić uprawnienia.

2

W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, w Obszarze Usługiwybierz pozycję Spotkanie.

3

W obszarze Witryny spotkań Webexwybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić uprawnienia.

4

Kliknij zaawansowane ustawienia użytkownika i kody śledzenia.

5

W sekcji Ustawienia użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz transmisję na żywo.

6

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo i wybierz usługi przesyłania strumieniowego, które chcesz włączyć.

Lista usług przesyłania strumieniowego na żywo
3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika i wybierz konto użytkownika do zaktualizowania.

2

W sekcji Uprawnienia dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.