Webex sastanci i Webex događaji podržavaju svaki striming servis koji podržava Protokol za razmenu poruka u realnom vremenu (RTMP) ili Protokol za razmenu poruka u realnom vremenu (RTMPS), kao što je striming na Twitteru koristeći Periscope Producer, Workplace from Facebook i YouTube sa YouTube Live.

Protok uživo je dostupan u verziji Webex Events WBS40.2 i novijoj verziji.


Kada je omogućen protok uživo, on je omogućen i u Webex sastancima i u događajima.

Webex administratori moraju da urade sledeće da bi omogućili protok uživo za pojedinačnog korisnika:

  • Omogućite usluge protoka uživo na Webex lokaciji.

  • Omogućite protok uživo za korisnika.

Omogući usluge protoka uživo na Vašoj Webex lokaciji

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku > uobičajenih > opcijalokacije.

3

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite usluge protoka koje želite da omogućite.

Lista usluga protoka uživo
4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg ćete promeniti privilegije.

2

Na tabli koja se otvara sa desne strane, u Uslugamaizaberite stavku Sastanak.

3

U okviru Webex lokacijeza sastanke izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite privilegije.

4

Izaberite stavku Napredne korisničke postavke i kodovi za praćenje.

5

U odeljku Korisničke postavke proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

6

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući usluge protoka uživo na Vašoj Webex lokaciji

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite usluge protoka koje želite da omogućite.

Lista usluga protoka uživo
3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "Korisničko upravljanje> "Uredi korisnika" i izaberite korisnički nalog koji želite da ažurirate.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.