Spotkania i wydarzenia obsługują dowolną usługę przesyłania strumieniowego obsługującą protokół RTMP (Real-Time Messaging Protocol) lub RTMPS (Real-Time Messaging Protocol-Secure), taką jak przesyłanie strumieniowe na Twitterze za pomocą Periscope Producer, Workplace z Facebooka i YouTube z YouTube Live.

Transmisja na żywo jest dostępna w wersji Wydarzenia WBS40.2 i nowszych.


Gdy transmisja na żywo jest włączona, jest ona włączona zarówno podczas spotkań, jak i wydarzeń.

Administratorzy witryny Webex muszą wykonać następujące czynności, aby włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo dla poszczególnych użytkowników:

  • Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex.

  • Włącz transmisję na żywo dla użytkownika.

Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konfiguracja > Ustawienia wspólne > Opcje witryny.

3

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo i wybierz usługi przesyłania strumieniowego, które chcesz włączyć.

Lista usług przesyłania strumieniowego na żywo
4

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włącz transmisję na żywo dla poszczególnych użytkowników

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia.

2

W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, w obszarze Usługiwybierz pozycję Spotkanie.

3

W obszarze Witrynyspotkań Webex wybierz witrynę Webex, dla której chcesz zmienić uprawnienia.

4

Kliknij Zaawansowane ustawienia użytkownika i kodyśledzenia.

5

W sekcji Ustawienia użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz transmisję na żywo .

6

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włącz usługi przesyłania strumieniowego na żywo w witrynie Webex

1

Zaloguj się do witryny Webex sdministration. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje.

2

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo i wybierz usługi przesyłania strumieniowego, które chcesz włączyć.

Lista usług przesyłania strumieniowego na żywo
3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włącz transmisję na żywo dla poszczególnych użytkowników

1

Zaloguj się do administracji witryny Webex. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika i wybierz konto użytkownika do zaktualizowania.

2

W sekcji Uprawnienia dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włącz rozdzielczość wideo

1

Zaloguj się do administracji witryny Webex . Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje.

2

Przewiń do widoku webcast i zaznacz pole wyboru Zezwalaj na widok webcast dla uczestników.

Po zaznaczeniu zostanie wyświetlona lista rozwijana i możesz wybrać rozdzielczość wideo 1080p.

3

Przewiń do sekcji Dostawcy transmisji strumieniowej na żywo.

4

Aby zmienić rozdzielczość wideo dowolnego dostawcy usług przesyłania strumieniowego, zaznacz pole wyboru obok niego, a następnie wybierz rozdzielczość wideo 1080p z listy rozwijanej.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.