Sastanci i događaji podržavaju svaki striming servis koji podržava Protokol za razmenu poruka u realnom vremenu (RTMP) ili Real-Time Messaging Protocol-Secure (RTMPS), kao što je striming na Twitteru koristeći Periscope Producer, Workplace from Facebook i YouTube sa YouTube Live.

Protok uživo je dostupan u događajima verzije WBS40.2 i novije verzije.


Kada je omogućen protok uživo, omogućen je i u sastancima i u događajima.

Administratori Webex lokacije moraju da urade sledeće da bi omogućili protok uživo za pojedinačnog korisnika:

  • Omogućite usluge protoka uživo na Webex lokaciji.

  • Omogućite protok uživo za korisnika.

Omogućavanje usluga protoka uživo na Vašoj Webex lokaciji

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku > uobičajenihpostavki > lokacije.

3

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite usluge protoka koje želite da omogućite.

Lista usluga protoka uživo
4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogućavanje protoka uživo za pojedinačne korisnike

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg ćete promeniti privilegije.

2

U panelu koji se otvara sa desne strane, u Uslugama izaberite stavku Sastanak.

3

U okviru Webex lokacijeza sastanke izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite privilegije.

4

Izaberite stavku Više opcija korisničkih postavki i kodova za praćenje.

5

U odeljku Korisničke postavke proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

6

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogućavanje usluga protoka uživo na Vašoj Webex lokaciji

1

Prijavite se na Webex lokaciju sdministration. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije " > opcije.

2

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite usluge protoka koje želite da omogućite.

Lista usluga protoka uživo
3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogućavanje protoka uživo za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije . Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "Korisničko upravljanje> "Uredi korisnika " i izaberite korisnički nalog koji želite da ažurirate.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući video rezoluciju

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije " > opcije.

2

Pomerite se do prikaza Webcast-a i proverite da li u polju za potvrdu možete da dozvolite prikaz Veb prezentacije za učesnike.

Kada se proveri, prikazuje se padajuća kolona i možete da izaberete 1080p video rezoluciju.

3

Pomerite se do odeljka Dobavljači protoka uživo.

4

Da biste promenili video rezoluciju bilo kog dobavljača protoka, proverite polje za potvrdu pored njega, a zatim sa padajuće nadole izaberite rezoluciju video zapisa od 1080p.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .