Sastanci i događaji podržavaju bilo koju uslugu strimovanja koja podržava protokol u realnom vremenu razmena poruka Protocol (RTMP) ili razmena poruka Protocol-Secure (RTMPS), kao što je strimovanje na Twitter koristeći Periscope proizvođače, radno mesto iz Facebook i YouTube with YouTube Live.

Strimovanje uživo je dostupno u events verziji WBS40.2 i novijim.


 
Kada je omogućeno strimovanje uživo, on je omogućen i na sastancima i u događajima.

Webex sajt administratori moraju da uradi sledeće da bi omogućili strimovanje uživo za pojedinačnog korisnika:

  • Omogućite usluge strimovanja uživo na Webex sajt.

  • Omogućite strimovanje uživo za korisnika.

Omogućite usluge strimovanja uživo na Webex sajt

1

Prijavite se na Control Hub i idite na sastanak > usluge.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex sajt za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite " Opcije lokacije".

4

U odeljku Usluge strimovanja uživo izaberite usluge strimovanja koje želite da omogućite.

Lista usluga strimovanja uživo
5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Omogući strimovanje uživo za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se na Control Hub i idite na "Upravljanje > korisnicima".

2

Izaberite opciju korisnički nalog ažurirate, a zatim izaberite stavku Sastanci.

3

U okviru Postavke se primenjuju na padajuće nadole, izaberite opciju lokacija sastanka ažurirajte, a zatim kliknite na " Napredna podešavanja".

4

U odeljku Postavke korisnika označite "Omogući strimovanje uživo/ NDI".

5

Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.

Omogućite usluge strimovanja uživo na Webex sajt

1

Prijavite se Webex sajt administratoru. Na levoj traci za navigaciju idite na "Konfiguracija > podešavanja uobičajene lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do odeljka Usluge strimovanja uživo i izaberite usluge strimovanja koje želite da omogućite.

Lista usluga strimovanja uživo
3

Pomerite se do dna stranice i izaberite Ažuriraj.

Omogući strimovanje uživo za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju Webex sajt administraciju. Na levoj traci za navigaciju idite na dugme menadžment korisnika > Uredi korisnika i izaberite korisnički nalog za ažuriranje.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite opciju Omogući strimovanje uživo polje za potvrdu.

3

Pomerite se do dna stranice i izaberite Ažuriraj.

Omogući rezoluciju video prenosa

1

Prijavite se na Control Hub i idite na sastanak > usluge.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex sajt za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite " Opcije lokacije".

4

U odeljku vebkast označite "Dozvoli prikaz vebkasta za učesnike".

Kada označite, padajući meni prikazuje se i možete izabrati rezoluciju video prenosa.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.