Gdzie jest dostępny Webex Assistant for Meetings?

Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars (niedostępne w przypadku webinariów w widoku webcast). W aktualizacji 41.7 aplikacja Webex Assistant jest również dostępna dla aplikacji Webex . Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Witryna Webex i użytkownicy muszą być połączeni z Cisco Webex Control Hub lub zarządzani w Control Hub oraz na platformie wideo Cisco Webex w wersji 2.0, z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Cisco Webex Meetings .

Administratorzy Webex mogą włączać i wyłączać Webex Assistant w dowolnym momencie. Webex Assistant for Meetings jest domyślnie włączony. Podczas spotkania lub webinaru gospodarze mogą włączyć lub wyłączyć Webex Assistant.

Jeśli witryna nie obsługuje dostępności Webex Assistant we wszystkich planach spotkań i webinariów, administratorzy Webex mogą udostępnić Webex Assistant for Meetings dla organizacji, całej witryny Webex lub dla określonych użytkowników poprzez przypisanie licencji. Administratorzy Webex mogą włączać i wyłączać Webex Assistant w dowolnym momencie. Webex Assistant for Meetings jest domyślnie włączony. Podczas spotkania lub webinaru gospodarze mogą włączyć lub wyłączyć Webex Assistant.

Webex Assistant jest dostępny na całym świecie. Webex Assistant nie jest dostępny dla Webex dla instytucji rządowych.

System Linux obsługuje aplikację Webex Assistant w aplikacji Webex .

Obecnie Webex Assistant tylko dokładnie transkrybuje angielskie dialogi.

Prywatność

Jak skonfigurować Webex Assistant dla spotkań

Jak korzystać z Webex Assistant do spotkań