1. Stan użytkownika

6. Ostatnie połączenia

2. Menu

7. Spotkania

3. Pasek wyszukiwania lub dzwonienia

8. Poczta głosowa

4. Kontakty

9. Grupy niestandardowe

5. Czaty

10. Elementy sterujące telefonu


Niniejszy artykuł może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji programu Cisco Jabber dla urządzeń z systemem Windows.

1. Stan użytkownika

6. Spotkania

2. Pasek wyszukiwania lub dzwonienia

7. Poczta głosowa

3. Kontakty

8. Grupy niestandardowe

4. Czaty

9. Tworzenie kart niestandardowych

5. Ostatnie połączenia

10. Elementy sterujące telefonu


Niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń z systemem Mac.

1. Twój profil

2. Stan

3. Tworzenie kart niestandardowych

4. Ustawienia

5. Konta

6. Wyloguj


Niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad .

1. Twój profil

2. Stan

3. Tworzenie kart niestandardowych

4. Ustawienia

5. Konta

6. Wyloguj

Tablet z systemem Android

1. Zdjęcie profilowe i jego stan

2. Menu

3. Wyszukiwanie kontaktów


Niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń z systemem Android.