Seminaria internetowe w widoku webcast nie są dostępne dla Webex dla instytucjirządowych.

Możesz dodać logo i obraz tła, zmienić kolory tła, czcionki i przycisków oraz dodać profile prelegentów do strony Dołącz do seminarium internetowego w widokuwebcastu. Możesz także zmienić kolor wiodący na stronie Przesyłanie strumieniowe. Następnie możesz wyświetlić podgląd zmian na komputerach i urządzeniach przenośnych, aby zobaczyć, jak wyglądają.

 • Wybierz motyw (Ciemny lub Jasny).

 • Prześlij logo i obraz tła.

 • Określ kolor tła dla lewego panelu, a także dla webinarium w nagłówku widoku webcast i kolorze tła.

 • Zmień kolor tekstu seminarium internetowego w tytule widoku webcastu (nagłówek), tekście głównym i webinarium w dacie i godzinie widoku webcastu (wyróżnienie).

 • Zmień kolor tekstu i tła przycisku.

 • Zmień kolor tekstu nazwy i planu hosta.

 • Pokaż lub ukryj hosta, prelegenta i agendę na stronie Dołącz.

 • Prześlij zdjęcia i opisy dla każdego głośnika.

 • Zmień kolor wiodący na stronie Przesyłanie strumieniowe.

1

Zaloguj się do witryny Webex, a następnie kliknij pozycję Kalendarz.

2

Wybierz webinarium w widokuwebcastu . W sekcji Branding kliknij Edytuj.

 • Kliknij przycisk Układ, aby dostosować motyw, logo, obraz tła, kolory tekstu i przyciski.

 • Kliknij pozycję Zawartość, aby pokazać lub ukryć hosta, prelegenta lub agendę.

3

Aby zobaczyć, jak wygląda Twoja strona na komputerze lub urządzeniu mobilnym, kliknij lub .

4

Kliknij opcję Zapisz.

5

Aby dostosować stronę Przesyłanie strumieniowe, kliknij obok pozycji Dołącz do strony u góry okna.

1

Zaloguj się do aplikacji Spotkania Webex, a następnie stuknij pozycję Spotkania.

2

Wybierz webinarium w widokuwebcastu . W sekcji Branding stuknij opcję Edytuj.

 • Stuknij pozycję Układ, aby dostosować motyw, logo, obraz tła, kolory tekstu i przyciski.

 • Stuknij opcję Zawartość, aby pokazać lub ukryć hosta, prelegenta lub agendę.

3

Aby zobaczyć, jak wygląda Strona na komputerze lub urządzeniu mobilnym, stuknij lub .

4

Dotknij opcji Zapisz.

5

Aby dostosować stronę Przesyłanie strumieniowe, stuknij obok pozycji Dołącz do strony u góry okna.