1

Zaloguj się w User Hub, a następnie kliknij Webinars.

2

Wybierz webinarium, a następnie w Znakowanie sekcji, kliknij Edytuj .

  • Kliknij przycisk Układ, aby dostosować motyw, logo, obraz tła, kolory tekstu i przyciski.

  • Kliknij pozycję Zawartość, aby pokazać lub ukryć hosta, prelegenta lub agendę.

3

Aby zobaczyć, jak wygląda Twoja strona na komputerze lub urządzeniu mobilnym, kliknij lub .

4

Kliknij opcję Zapisz.