Jeśli Twoje webinarium wymaga rejestracji, możesz dostosować stronę dołączania w następujący sposób:

  • Wybierz motyw (Ciemny lub Jasny)

  • Prześlij obraz tła

  • Określ kolor tła dla lewego panelu, a także dla koloru nagłówka i tła

  • Zmień kolor tytułu webinarium

  • Zmień kolor tekstu nazwy prowadzącego i planu spotkania

  • Ukryj nazwę prowadzącego na stronie docelowej webinarium

  • Prześlij obrazy i opisy dla każdego mówcy

1

Na komputerze zaloguj się do witryny Webex , a następnie kliknij opcję Kalendarz .

2

Wybierz webinarium. W sekcji Branding kliknij Edytuj.

  • Kliknij przycisk Układ, aby dostosować motyw, logo, obraz tła, kolory tekstu i przyciski.

  • Kliknij pozycję Zawartość, aby pokazać lub ukryć hosta, prelegenta lub agendę.

3

Aby zobaczyć, jak wygląda Twoja strona w aplikacji klasycznej lub mobilnej, kliknij ikonę na pulpicie lub ikona telefonu komórkowego .

4

Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli Twój webinar obejmuje sesje ćwiczebne, możesz dodać obraz, wiadomość tekstową i muzykę, których uczestnicy mogą słuchać podczas sesji ćwiczebnej . Aby oznaczyć webinarium lub nadać mu określony motyw, dostosuj to, co widzieli uczestnicy podczas synchronizowania sceny .