1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, kliknij listę rozwijaną profilu w prawym górnym rogu.

3

Kliknij Ustawienia konta.

4

Z rozwijanych menu pod Język ogłoszenia i Język e-mail, wybierz preferowany język.

5

Kliknij opcję Zapisz.