Dostępne funkcje poczty głosowej

W zależności od wykonywanej czynności do zarządzania wiadomościami poczty głosowej i ustawieniami służy telefon, ustawienia Webex oraz aplikacja Webex

Za pomocą telefonu można:
 • Nagraj osobiste powitanie i zmień je w dowolnym momencie.

 • Odsłuchuj, zapisuj lub usuwaj wiadomości poczty głosowej.

 • Zresetuj kod PIN poczty głosowej.


  Kod dostępu musi spełniać wymagania określone przez administratora.

Za pomocą ustawień Webex można zresetować kod PIN poczty głosowej.

Reguły PIN poczty głosowej

Kod PIN poczty głosowej musi spełniać następujące wymagania:

 • Musi składać się z co najmniej sześciu cyfr. Tylko cyfry!

 • Nie może być żadnym z poprzednich dwudziestu czterech pinów.


  Uwaga: ten numer jest ustawieniem systemowym.

 • Nie może odpowiadać numerycznej reprezentacji Twojego imienia lub nazwiska.

 • Nie może zawierać Twojego numeru wewnętrznego.

 • Nie może zawierać pojedynczych lub grup powtarzających się cyfr (np. 228883, 121212 lub 408408).

 • Nie może być ciągiem liczbowym (np. 012345 lub 987654).

 • Nie może zawierać numerów, które są wybierane w linii prostej na klawiaturze.

Aktywowanie konta poczty głosowej

Po otrzymaniu telefonu musisz wykonać kilka kroków, aby uruchomić pocztę głosową. Możesz użyć tych samych kroków, aby zresetować swój kod PIN.

Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z zasadami ustawiania kodu PIN poczty głosowej.

Należy pamiętać, że użytkownicy aplikacji Webex nie mogą skonfigurować drugiego konta poczty głosowej.

1

Przejdź do portalu ustawień Webex.

Na pierwszej stronie, która będzie widoczna, jest profilem.
2

Kliknij opcję Resetuj pocztę głosową PIN.

3

Wprowadź Nowy kod PIN poczty głosowej zgodnie z wymaganiami.

4

Ponownie wprowadź PIN w polu potwierdź pocztę głosową PIN a następnie kliknij przycisk zapisz.