Za pomocą telefonu, Centrum użytkownika lub aplikacji Webex można zarządzać wszystkimi ustawieniami poczty głosowej i jej ustawień. Te ustawienia synchronizują się między aplikacjami po zapisaniu.


 

Administrator musi włączyć funkcję poczty głosowej, aby można było uzyskać dostęp do różnych ustawień i je skonfigurować. Jeśli nie znajdziesz żadnych ustawień poczty głosowej, takich jak szpilka resetowania, powitania poczty głosowej i powiadomienia, skontaktuj się z administratorem.

Przed rozpoczęciem

Pamiętaj, że użytkownicy usługi Webex nie mogą skonfigurować drugiego konta poczty głosowej.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenie > Poczta głosowa.


 

Opcja Połączenia jest dostępna tylko dla użytkowników z licencją Webex Calling (Basic lub Professional). Jeśli nie widzisz opcji Połączenia , oznacza to, że nie masz licencji Webex Calling.

2

Przejdź do sekcji Kod PIN poczty głosowej , a następnie kliknij opcję Resetuj kod PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź Nowy kod PIN poczty głosowej w następujących wymogach.

 • Musi mieć co najmniej sześć cyfr długości. Tylko cyfry.

 • Nie może to być żaden z poprzednich dziesięciu PIN (dwadzieścia cztery, w przypadku klientów rządowych).


   

  Uwaga: Ten numer jest ustawieniem systemowym.

 • Nie może być odwrotna kolejność starego kodu PIN.

 • Nie może pasować do numerycznej reprezentacji Twojego imienia lub nazwiska.

 • Nie może zawierać numeru telefonu ani numeru wewnętrznego.

 • Nie może zawierać pojedynczych lub grup powtarzających się cyfr (na przykład 228883, 121212 lub 408408).

 • Nie może być sekwencją numeryczną (na przykład 012345 lub 987654).

 • Nie może zawierać numerów wybieranych w linii prostej na klawiaturze numerycznej.

4

Wprowadź ponownie swój kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej i kliknij przycisk Wyślij.

Co zrobić dalej

Po skonfigurowaniu konta poczty głosowej można sprawdzać i słuchać wiadomości głosowych z aplikacji Webex, portalu użytkownika lub telefonu i konfigurować różne ustawienia poczty głosowej, takie jak transkrypcja poczty głosowej, powitania poczty głosowej, powiadomienia poczty głosowej itp.