Dołącz do wydarzenia

Do zdarzenia można dołączyć na wiele sposobów. Jeśli nie udaje Ci się dołączyć do zdarzenia, możesz rozwiązać problemy, które za tym stoją. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozwiązywanie problemów z Cisco Webex.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli prowadzący wymaga identyfikatora rejestracji na zdarzenie, koniecznie zachowaj wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Ten identyfikator będzie potrzebny podczas dołączania do zdarzenia.

1

Wybierz łącze umożliwiające dołączenie z zaproszenia e-mail.

2

Na stronie Informacje o zdarzeniu wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło zdarzenia. Wybierz opcję Dołącz teraz.

Na stronie głównej witryny Webex, w której jest obsługiwane zdarzenie, wprowadź w polu tekstowym 9-cyfrowy numer zdarzenia, hasło podane w zaproszeniu e-mail i wybierz opcję Dołącz teraz.

Jeśli zdarzenie jeszcze się nie rozpoczęło, przycisk Dołącz teraz jest wyszarzony.

9-cyfrowy numer zdarzenia znajdziesz w zaproszeniu e-mail.

Zanim rozpoczniesz

Przed połączeniem się ze zdarzeniem na urządzeniu przenośnym należy zainstalować aplikację Webex Meetings. Jeśli na urządzeniu przenośnym jest już zainstalowana aplikacja Webex Meetings, uruchomi się automatycznie. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

1

W odpowiednim czasie dotknij opcji Dołącz w zaproszeniu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

Dotknij opcji Dołącz
2

Dotknij opcji Pobierz, aby zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings i dołączyć do wideokonferencji.

Aby dołączyć do spotkania tylko z telefonu, dotknij numeru na ekranie.

3

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij opcji Otwórz i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi oraz Zasady ochrony prywatności.

4

Dotknij opcji Dołącz do spotkania, wprowadź numer spotkania znajdujący się w zaproszeniu e-mail i dotknij opcji Dołącz.

5

Wprowadź hasło do spotkania znajdujące się w zaproszeniu e-mail i dotknij opcji OK.

Po otwarciu aplikacji Webex Meetings zostanie wyświetlony podgląd wideo, na którym zobaczysz przed spotkaniem, jak będą Cię widzieć inni uczestnicy.
Użyj Internetu do obsługi audio
6

Przed dołączeniem do spotkania zmień ustawienia audio i wideo.

7

Kliknij opcję Połącz z urządzeniem, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo.

8

Dotknij opcji Dołącz.

Dotknij opcji Dołącz

Paneliści Webex Events mogą dołączać do zdarzeń za pomocą systemów wideo. Uczestnicy nie mogą dołączać za pomocą systemu wideo. Aby udostępniać wideo, uczestnicy zdarzenia muszą być promowani na panelistów. Prowadzący zdarzenie i paneliści zawsze mogą udostępniać swoje wideo podczas zdarzenia. Podczas zdarzenia swoje wideo może udostępniać maksymalnie 25 panelistów. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings.

1

Kliknij kolejno opcje Użyj systemu wideoSystemy wideo, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia. Aplikacja wyszukuje systemy wideo w pobliżu.

Łączenie z urządzeniem wideo
2

Jeśli aplikacja wykryje w pobliżu systemy wideo, zobaczysz listę tych urządzeń. Wybierz z listy system wideo, którego chcesz używać.

Wybierz urządzenie
3

Jeśli system wideo nie zostanie wykryty, skonfiguruj połączenie z urządzeniem w aplikacji. Wprowadź adres systemu wideo, a następnie wybierz urządzenie, gdy pojawi się na liście.

Wprowadź adres wideo

Aplikacja automatycznie połączy się z systemem wideo lub zadzwoni na Twoje urządzenie po opcji wybraniu opcji Dołącz do spotkania.

1

Paneliści mogą bezpośrednio wdzwonić się do zdarzenia lub wybrać opcję Połącz z moim systemem wideo, gdy dołączają z aplikacji klasycznej Webex.

2

Wybierz opcję Połącz z częściami audio i wideo.

Paneliści mogą również wdzwaniać się ze swojego systemu wideo. Wybierz opcję Wdzwonię się z mojego systemu wideo i wprowadź adres wideo oraz hasło numeryczne panelisty.

Połącz z częściami audio i wideo Webex

Możesz połączyć się z częścią audio i wideo w przypadku witryn WBS39.7 i starszych oraz WBS39.8 i nowszych, kiedy rozpoczynasz spotkanie lub zdarzenie lub do niego dołączasz, aby inni uczestnicy mogli Cię usłyszeć i zobaczyć.

Usługi Webex Meetings i Webex Events zapewniają elastyczność łączenia się z częścią audio na wiele sposobów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wskazówki i porady dotyczące korzystania z dźwięku w usłudze Cisco Webex