Dołącz do wydarzenia

Istnieje wiele sposobów dołączenia do wydarzenia. Jeśli masz trudności z dołączeniem do wydarzenia, możesz rozwiązać problemy, z którymi się borykasz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z usługą Cisco Webex.

Przed rozpoczęciem

Jeśli host wymaga identyfikatora rejestracji zdarzenia, pamiętaj, aby zachować wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Podczas dołączania do wydarzenia należy wprowadzić identyfikator.

1

Wybierz link do sprzężenia w zaproszeniu e-mail.

2

Na stronie Informacje o wydarzeniu wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło zdarzenia. Wybierz pozycję Dołącz teraz.

Na stronie głównej witryny Webex, w której odbywa się wydarzenie, wprowadź 9-cyfrowy numer zdarzenia w polu tekstowym, wprowadź hasło podane w zaproszeniu e-mail i wybierz dołącz teraz.

Jeśli zdarzenie nie zostało jeszcze rozpoczęte, przycisk Dołącz teraz jest wyświetlany jako wygaszony.

9-cyfrowy numer wydarzenia znajdziesz w zaproszeniu e-mail.

Przed rozpoczęciem

Przed nawiązaniem połączenia z wydarzeniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować program Webex Meetings. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym, zostanie ona uruchomiona automatycznie. W przeciwnym razie zostaniesz przesuń do strony instalacji.

1

W odpowiednim czasie dotknij opcji Dołącz w zaproszeniu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

Dotknij opcji Dołącz
2

Dotknij opcji Pobierz, aby zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings i dołączyć do wideokonferencji.

Aby dołączyć do spotkania tylko z telefonu, dotknij numeru na ekranie.

3

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij opcji Otwórz i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi oraz Zasady ochrony prywatności.

4

Dotknij opcji Dołącz do spotkania, wprowadź numer spotkania znajdujący się w zaproszeniu e-mail i dotknij opcji Dołącz.

5

Wprowadź hasło do spotkania znajdujące się w zaproszeniu e-mail i dotknij opcji OK.

Po otwarciu aplikacji Webex Meetings zostanie wyświetlony podgląd wideo, na którym zobaczysz przed spotkaniem, jak będą Cię widzieć inni uczestnicy.
Użyj Internetu do obsługi audio
6

Przed dołączeniem do spotkania zmień ustawienia audio i wideo.

7

Kliknij opcję Połącz z urządzeniem, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo.

8

Dotknij opcji Dołącz.

Dotknij opcji Dołącz
Webex Events (klasyczne) paneliści mogą dołączać do wydarzeń za pomocą systemów wideo. Uczestnicy nie mogą dołączyć za pośrednictwem systemu wideo. Uczestnicy wydarzenia muszą zostać awansowani do panelisty, aby udostępnić film. Gospodarz wydarzenia i paneliści zawsze mogą udostępnić swój film podczas wydarzenia. Podczas wydarzenia może udostępnić film nawet 25 panelistów.

1

Kliknij pozycję Użyj systemuSystemy wideo wideo, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia. Aplikacja szuka pobliskich systemów wideo.

Łączenie się z urządzeniem wideo
2

Jeśli aplikacja wykryje pobliskie systemy wideo, zobaczysz listę tych urządzeń. Wybierz system wideo, którego chcesz użyć, z listy.

Wybierz urządzenie
3

Jeśli system wideo nie zostanie wykryty, niech aplikacja zadzwoni do Urządzenia. Wprowadź adres systemu wideo, a następnie wybierz urządzenie, gdy pojawi się na liście.

Wprowadź adres wideo

Aplikacja automatycznie połączy się z twoim systemem wideo lub wywoła urządzenie po wybraniu opcji Dołącz dospotkania.

Łączenie się z webex audio i wideo

Możesz połączyć się ze swoim dźwiękiem i wideo po rozpoczęciu lub dołączeniu do spotkania lub wydarzenia, aby inni uczestnicy mogli Cię usłyszeć i zobaczyć.

Webex Events (classic) zapewnia elastyczność łączenia dźwięku na wiele sposobów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porady i wskazówki dotyczące korzystania z usługi Audio z cisco Webex