Poniższe wskazówki dotyczące najlepszych praktyk mogą pomóc w skuteczniejszym udostępnianiu treści:

  • Aby zaoszczędzić czas, otwieraj aplikacje, które chcesz udostępnić, zanim rozpocznie się spotkanie lub wydarzenie.

  • Aby uzyskać maksymalną przepustowość, zamknij wszystkie aplikacje, które nie są potrzebne lub które wykorzystują przepustowość, takie jak programy do obsługi wiadomości błyskawicznych lub programy odbierające dźwięk lub wideo z sieci Web.

  • Staraj się nie zasłaniać udostępnionej aplikacji lub przeglądarki internetowej innym oknem na ekranie komputera. W oknach udostępniania uczestników, gdzie inne okno zasłania udostępnioną aplikację lub przeglądarkę, pojawia się wzór kreskowany.

  • Aby przełączyć ekran między udostępnionym oprogramowaniem a oknem spotkania, wstrzymaj udostępnianie przed powrotem do okna spotkania, a następnie wznów udostępnianie po powrocie do udostępnionej aplikacji.

  • Jeśli masz więcej niż jeden monitor, podczas udostępniania aplikacji lub przeglądarki internetowej uczestnicy mogą ją zobaczyć na dowolnym monitorze, na którym ją wyświetlasz. Jeśli przeniesiesz aplikację lub przeglądarkę internetową na inny monitor, nadal będzie ona widoczna dla uczestników.

  • Aby udostępnić dokument, taki jak plik Microsoft Word lub Excel, możesz poprawić jakość spotkania dla tych uczestników, wybierając Udostępnij treść, wybierając plik lub aplikację, a następnie Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów.

  • Aby udostępnić slajdy Powerpoint z animacjami i przejściami, użyj udostępniania aplikacji lub udostępniania ekranu i wybierz Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo.

  • Podczas prezentowania i udostępniania pliku użyj kontrolek strony u góry udostępnianej karty, aby przechodzić do przodu i do tyłu w dokumencie. Możesz także ustawić określony przedział czasu, zanim dokument zostanie automatycznie przesunięty, przechodząc do Widok menu i wybór Automatycznie przesuwaj strony.

  • Aby zapobiec rozpraszaniu się i zachować prywatność, ukryj wszystkie powiadomienia (w tym powiadomienia o spotkaniach i wiadomościach e-mail), które mogą pojawiać się na ekranie, ponieważ będą one widoczne i odczytane przez inne osoby uczestniczące w spotkaniu podczas udostępniania. Otwarte wiadomości systemowe nie mogą być odczytane przez inne osoby, ale ukrywają część ekranu, dopóki nie zostaną zamknięte.