Kamery wirtualne umożliwiają użytkownikom wybór wyświetlania wizualnego, takiego jak kanał wideo, obrazy statyczne, udostępnianie pulpitu komputerowego itd. Kamery wirtualne nie są kamerami sprzętowymi, ale gdy są włączone, użytkownicy mogą wybrać jeden z nich dla swojego kanału wideo podczas połączeń i spotkań.


To ustawienie umożliwia tylko włączenie lub wyłączenie kamer wirtualnych w systemie macOS. Użytkownicy systemu Windows zawsze mogą uzyskać dostęp do wirtualnych kamer, niezależnie od tego, czy to ustawienie jest włączone, czy wyłączone.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do pozycji Zarządzanie > Ustawienia organizacji .

2

Przewiń do kamerywirtualnej, a następnie przełącz ustawienie do jednego z następujących stanów:

  • Włączone— umożliwia wybór kamery wirtualnej dla użytkowników systemu macOS w organizacji.
  • Wyłącz— wyłącza wybór wirtualnej kamery dla użytkowników systemu macOS w organizacji.