Zezwalaj na planowanie spotkań w Twoim imieniu — przegląd

Aby zezwolić innej osobie na zarządzanie Twoimi spotkaniami, daj jej uprawnienia do planowania w Twojej witrynie Webex i udostępnij jej swój kalendarz w programie Microsoft Outlook.

Osoba delegowana musi mieć konto prowadzącego oraz pakiet narzędzi zwiększających wydajność Webex zainstalowany na swoim komputerze.

Przypisz delegata w witrynie Webex

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje > Planowanie > Pozwolenie na planowanie.

3

W polu Pozwolenie na planowanie wprowadź adres e-mail co najmniej jednego prowadzącego, któremu chcesz zezwolić na planowanie spotkań w Twoim imieniu.

Możesz wybrać maksymalnie 20 prowadzących.

4

Wybierz opcję Zapisz w dolnej części strony Preferencje.

W systemie Windows możesz przejść do tej samej strony, korzystając z Integracji Webex z programem Microsoft Outlook. W programie Outlook wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Więcej > Ustaw pozwolenie na planowanie, aby przejść bezpośrednio do sekcji Opcje planowania w witrynie Webex.

Ustaw uprawnienia do planowania w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows

1

W programie Microsoft Outlook przejdź do pozycji Plik > Ustawienia konta > Deleguj dostęp.

2

Wybierz Dodaj i znajdź imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać jako delegata spotkania.

3

W polu Kalendarz wybierz Edytor, a następnie wybierz OK.

Zaplanuj spotkanie, zarządzaj nim i rozpocznij je dla innego prowadzącego

Zanim rozpoczniesz

  • Upewnij się, że zarówno Ty, jak i rzeczywisty prowadzący korzystacie z tej samej wersji narzędzi zwiększających wydajność Webex.

  • Upewnij się, że rzeczywisty prowadzący dał Ci pozwolenie na planowanie swojej witryny Webex.

  • Upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto Webex w narzędziach zwiększających wydajność Webex.

1

W programie Microsoft Outlook przejdź do pozycji Plik > Otwórz i eksportuj > Folder innego użytkownika.

2

Wpisz nazwę prowadzącego lub wybierz Nazwisko, aby wybrać rzeczywiste nazwisko prowadzącego.

3

Wybierz Kalendarz z listy Typ folderu, a następnie wybierz OK.

4

Wybierz kalendarz prowadzącego. Możesz teraz planować i rozpoczynać spotkania dla tego prowadzącego oraz nimi zarządzać.