Zmienianie swojego imienia i nazwiska lub zdjęcia profilowego

Wolisz używać krótkiej formy swojego imienia i nazwiska, czy może drugiego imienia? Nie ma problemu, możesz zmienić sposób prezentacji imienia i nazwiska w swoim profilu. Możesz także spersonalizować swój profil, dodając zdjęcie profilowe.

Mój profil Webex

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex i ustaw kursor myszą nad strzałką w dół obok swojego imienia i nazwiska.

2

Z listy wybierz Mój profil.

3

Aby zmienić tylko swoje zdjęcie profilowe, ustaw nad nim kursor myszy i wybierz Zmień, a następnie wybierz Prześlij zdjęcie.

4

Aby edytować swój profil, wybierz Edytuj mój profil.

5

Na stronie Edytuj mój profil Webex wprowadź swoje ImięNazwisko w sposób, w jaki chcesz, aby było wyświetlane.


 

Na tej stronie możesz również zmienić swoje zdjęcie profilowe. Wybierz opcję Zmień zdjęcie profilowe i prześlij nowy obraz.

6

Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana adresu e-mail lub hasła

W zależności od ustawień witryny możesz również zmienić swój adres e-mail i hasło. Jeśli dla Twojej witryny jest wykorzystywane logowanie jednokrotne (SSO), nie możesz edytować tych informacji.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex i ustaw kursor myszą nad strzałką w dół obok swojego imienia i nazwiska.

2

Z listy wybierz Mój profil.

3

Na stronie Edytuj mój profil Webex wybierz Edytuj obok pola Adres e-mail lub Hasło, aby je zmienić.

Edytuj Mój profil Webex
4

Wprowadź zmiany, a następnie wybierz Zapisz.