Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant for Meetings jest również dostępny w Wydarzenia Webex (nowe) tryb webinarium dla planów obsługujących do 3000 użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

Webex Assistant for Meetings odpowiada wszystkim uczestnikom spotkania, natomiast Webex Assistant for Rooms reaguje tylko na osoby w pokoju.

Asystent Webex na spotkaniu reaguje na polecenia głosowe, takie jak robienie najważniejszych wydarzeń ze spotkania, czynności do wykonania i notatki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Użyj poleceń głosowych programu Cisco Webex Assistant podczas spotkania lub wydarzenia Webex.

Webex Assistant na urządzeniu w pokoju reaguje na polecenia głosowe związane ze sterowaniem spotkaniem, takie jak „Dołącz do mojego pokoju osobistego”, „Zakończ spotkanie” i „Zwiększ głośność”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zacznij korzystać z narzędzia Webex Assistant dla urządzeń.