1

W widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze usługi kliknij pozycję Spotkanie , a następnie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę sieci Web, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycję Zabezpieczenia.

4

Zaznacz pole wyboru obok pozycji Zezwalaj użytkownikom komputerów Mac na korzystanie z kamer wirtualnych ze zweryfikowanymi bibliotekami (Mac OS w wersji 10.14 lub nowszej).

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz pole wyboru obok pozycji Zezwalaj użytkownikom komputerów Mac na korzystanie z kamer wirtualnych ze zweryfikowanymi bibliotekami (Mac OS w wersji 10.14 lub nowszej).