Wirtualne kamery pozwalają użytkownikom wybrać wyświetlacz wizualny, taki jak kanał wideo, obrazy statyczne, udział pulpitu komputera i tak dalej. Kamery wirtualne nie są kamerami sprzętowymi, ale gdy są włączone, użytkownicy mogą wybrać jedną z nich do swojego kanału wideo podczas połączeń i spotkań.


To ustawienie umożliwia włączanie i wyłączanie kamer wirtualnych tylko w systemie macOS. Użytkownicy systemu Windows mogą zawsze uzyskiwać dostęp do kamer wirtualnych, niezależnie od tego, czy to ustawienie jest włączone, czy wyłączone.

Aby włączyć lub wyłączyć kamery wirtualne w witrynach Webex, należy wykonać procedurę opisaną w tecie Włączanie lub wyłączanie kamer wirtualnych w cisco WebexMeetings.

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.comPrzejdź do pozycji Zarządzanie > Ustawienia organizacji .

2

Przewiń do pozycji Kamera wirtualna, a następnie przełącz ustawienie na jeden z następujących stanów:

  • Włączone— umożliwia użytkownikom systemu macOS w organizacji wybór kamery wirtualnej innej firmy.
  • Wyłączone— wyłącza wybór kamery wirtualnej innej firmy dla użytkowników systemu macOS w organizacji, co sprawia, że spotkania są bezpieczniejsze.