1

Dołącz do spotkania, a następnie wybierz opcję Rozpocznij wideo lub Zatrzymaj wideo.

2

W obszarze Camera wybierz z listy kamerę wirtualną.


 

Kamery wirtualne może, ale nie musi, być włączony przez administratora systemu.