Gdzie jest dostępny Asystent Webex dla spotkań?

Webex Assistant jest dostępny w webex spotkania dla webex spotkania aplikacji komputerowych, mobilnych i internetowych. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 3000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników. Witryna sieci Web i użytkownicy firmy Web muszą być połączeni z Centrum sterowania Cisco Webex Control lub z nimi zarządzani w Centrum sterowania oraz na platformie wideo Cisco Webex w wersji 2.0, z możliwością dołączania do spotkań z włączonych systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań Cisco Webex.

Administratorzy webex mogą aprowizować Asystenta Webex dla spotkań dla organizacji, całej witryny webex lub dla określonych użytkowników za pośrednictwem przypisania licencji. Administratorzy Webex mogą w każdej chwili włączyć i wyłączyć Webex Assistant. Webex Assistant for Meetings jest domyślnie włączony. Podczas spotkania lub seminarium internetowego hosty mogą włączać lub wyłączać Asystenta Webex.

Webex Assistant jest dostępny na całym świecie. Obecnie tylko dokładnie transkrybuje dialog angielski.

Prywatność

Jak skonfigurować Asystenta Webex dla spotkań

Jak korzystać z Asystenta Webex na spotkaniach