Názvy zariadení

Unified CM vydania

Unified CM 12.5 písm. x)

Unified CM 12.0 (x)

Unified CM 11.5 písm. x)

Unified CM 14.x

Unified CM 15

Náhlavná súprava Cisco 521, 522, 531, 532, 561, 562

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Náhlavná súprava Cisco 730

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco DX70, Webex DX80

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco DX650

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex Desk Pro

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex izbová súprava

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex izbová súprava Plus

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém EX60

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém EX90

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém 500-32

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém 500-37

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence IX5000

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Séria profilov Cisco TelePresence

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Rad Cisco TelePresence MX

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Séria Cisco TelePresence SX

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém 1100

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence Integrátor série C

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém 1000

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence Systém 1300 65

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence TX1300 47

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence Systém série 3000

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco TelePresence systém série 3200

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón SIP Cisco 3905

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified SIP Phone 3911 a 3951

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6901

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6911

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6921

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6941

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6945

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 6961

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841, 7861

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Konferenčný telefón IP Cisco 7832

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7906G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7911G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7931G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Konferenčná stanica 7936

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Konferenčná stanica Cisco Unified IP 7937G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7940G, 7960G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7941G, 7961G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7942G, 7962G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7945G, 7965G, 7975G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 7985G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, 7926G

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Telefón IP Cisco 8811

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Wireless IP Phone 8821, 8821-EX

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco IP Phone 8841, 8851, 8851NR, 8861

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný konferenčný telefón IP Cisco 8831

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco IP Phone 8845, 8865, 8865NR

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Konferenčný telefón Cisco IP 8832

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 8941

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 8945

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 8961

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Unified IP Phone 9951, 9971

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Unifikovaný telefón IP Cisco 9800

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Cisco Jabber pre Android

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Jabber pre iPhone a iPad

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Jabber pre Mac

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Jabber pre Windows

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Jabber Softphone for VDI – Windows (predtým Cisco Virtualization Experience Media Edition for Windows)

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco Jabber Guest

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Cisco IP Communicator

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex Meetings pre Android

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Webex Meetings pre iPad a iPhone

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Analógový telefónny adaptér Cisco ATA 187

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Analógový telefónny adaptér Cisco ATA 190

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Analógový telefónny adaptér Cisco ATA 191

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Rad Cisco TelePresence MX

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Séria Cisco TelePresence SX

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Čo robiť ďalej