Keď zapnete oznamy pre priestor, ostatní ľudia v priestore dostanú upozornenie na zmenu.

turn on announcement mode for a space

Keď vytvoríte priestor s oznámením, môžu doň prispievať iba moderátori, roboti a integrovaní. Všetci ostatní môžu len čítať oznámenia, prezerať súbory a pripojiť sa k stretnutiam. Stále sa zobrazujú aj systémové správy, ktoré sa zobrazujú, keď sa ľudia pripájajú alebo opúšťajú priestor alebo vymazávajú správy.

V priestore, kde ste moderátor, prejdite na Informácie o vesmírea potom vyberte Zapnite režim oznamovania. Vy a ostatní moderátori v priestore vidíte oznamikonu v oblasti správ. Ostatní ľudia v priestore túto ikonu neuvidia.

V priestore, kde ste moderátor, klepnite na ponuku aktivít, vyberte si Infoa potom zapnite Iba oznámenie. Vy a ostatní moderátori v priestore vidíte oznamikonu v oblasti správ. Ostatní ľudia v priestore túto ikonu neuvidia.

V priestore, kde ste moderátor, klepnite na ponuku aktivít, vyberte si Infoa potom zapnite Iba oznámenie. Vy a ostatní moderátori v priestore vidíte oznamikonu v oblasti správ. Ostatní ľudia v priestore túto ikonu neuvidia.

V priestore, kde ste moderátor, kliknite Zobraziť nastavenia priestorua potom vyberte Zapnite režim oznamovania. Vy a ostatní moderátori v priestore vidíte oznamikonu v oblasti správ. Ostatní ľudia v priestore túto ikonu neuvidia.