Når du slår på kunngjøringer for et område, blir de andre personene i området varslet om endringen.

Når du oppretter et kunngjøringsområde, er det bare moderatorer, boter og integrasjoner som kan legge ut innlegg på det. Alle andre kan bare lese kunngjøringene, vise filer og delta i møter. Systemmeldinger som viser når folk blir med i eller forlater et område eller sletter meldinger, vises også.

Gå til området der du er moderator Områdeinformasjon , og velg deretter Slå på kunngjøringsmodus . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen -ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Trykk på aktivitetsmenyen på et område der du er moderator , velg Info , og slå deretter på Kun kunngjøring . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen -ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Trykk på aktivitetsmenyen på et område der du er moderator , velg Info , og slå deretter på Kun kunngjøring . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen -ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Klikk på i området der du er moderator Vis innstillinger for område , og velg deretter Slå på kunngjøringsmodus . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen -ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.