Når du slår på kunngjøringer for et Space, blir de andre personene på området varslet om endringen.

Når du lager et kunngjøringsområde, kan bare moderatorer, roboter og integrasjoner publisere til det. Alle andre kan bare lese kunngjøringene, vise filer og bli med i møter. Systemmeldinger som viser når personer blir med i eller forlater et Space, eller slette meldinger, vises fortsatt også.

Gå til Områdeinformasjon i området der du er moderator, og velg deretter Aktiverkunngjøringsmodus. Du og de andre moderatorene på området ser kunngjøringsikonet i meldingsområdet. Andre personer på Spacet ser ikke dette ikonet.

Tapp aktivitetsmenyen , velg Informasjon på et område der du er moderator, og aktiver deretter Bare kunngjøring . Du og de andre moderatorene på området ser kunngjøringsikonet i meldingsområdet. Andre personer på Spacet ser ikke dette ikonet.

Tapp aktivitetsmenyen , velg Informasjon på et område der du er moderator, og aktiver deretter Bare kunngjøring . Du og de andre moderatorene på området ser kunngjøringsikonet i meldingsområdet. Andre personer på Spacet ser ikke dette ikonet.

Klikk Vis områdeinnstillinger i området der du er moderator, og velg deretter Aktiverkunngjøringsmodus. Du og de andre moderatorene på området ser kunngjøringsikonet i meldingsområdet. Andre personer på Spacet ser ikke dette ikonet.