Zaslon na dotik table lahko uporabite za risanje s prsti ali s priloženim pisalom. Tabla ponuja neskončno platno, kjer lahko rišete in pišete v vse smeri, ne da bi vam zmanjkalo prostora.

Z aplikacijo Webex Teams lahko table shranite v prostor Webex Teams in jih daste v skupno rabo z drugimi udeleženci. Table lahko pošljete tudi po e-pošti za sodelovanje z osebami v organizaciji in zunaj nje.

Ustvarjanje table

1

Dotaknite se ikone table Ikona table Na začetnem zaslonu.

Če med sejo še niste ustvarili table, se odpre nova tabla.

Če ste med sejo že ustvarili eno ali več tabel, se odpre najnovejša tabla. Tapniti Ustvarjanje nove ikone table , da odprete novo tablo.

2

S prsti ali priloženim pisalom narišite tablo. Dve osebi lahko rišeta na tabli hkrati. Izberite med različnimi barvami in odstranite črte z radirko. Če se želite vrniti za en korak nazaj, tapnite Ikona »Nazaj«. Tisto, kar ste pravkar odstranili, lahko vrnete z gumbom za uveljavitev. Tapniti Ikona »Nazaj«In potem . Korake, ki ste jih razveljavili med trenutno sejo table, lahko ponovite.

Če želite spremeniti velikost peresa, tapnite ikono peresa, da odprete možnosti . Tapnite, da izberete debelino črte, ki jo želite uporabiti.


 

Če želite povečati ali pomanjšati sliko, stisnite zaslon na dotik. Povečate lahko do 3x. Med povečavo lahko tablo premikate naokoli tako, da pritisnete z dvema prstoma in podrsnete v smer, v katero želite premakniti sliko.Če želite počistiti tablo, dvakrat tapnite ikono radirke in tapnite Ikona »Počisti vse«.

3

Pritisnite gumb domov, ko želite zapustiti tablo.

Odpiranje obstoječe table

Če med sejo ustvarite več kot eno tablo, je vsaka nova dodana na seznam obstoječih tabel. Na tem zaslonu lahko odprete table, ki ste jih ustvarili med trenutno sejo.

1

Dotaknite se ikone table Na začetnem zaslonu, da odprete meni table.

Če je bila med sejo ustvarjena ena ali več tabel, se prikaže najnovejša tabla.

2

Tapniti , da odprete seznam tabel. Nato se dotaknite table, ki jo želite odpreti.

Brisanje table

Table, ki jih ne uporabljate več, lahko izbrišete s seznama obstoječih tabel. Table, ki jih ustvarite, so tam shranjene in ostanejo na voljo med sejo. Ko pritisnete in pridržite gumb »Domov« ali ko tabla preide v stanje pripravljenosti, se table, ki so shranjene na seznamu, izbrišejo.

Če želite table, ki ste jih ustvarili, obdržati na tabli po končani seji, jo lahko shranite v prostor Webex Teams ali jo pošljete kot PDF po e-pošti.

1

Tapniti , da odprete meni Whiteboard.

2

Tapniti V spodnjem levem kotu in Izbriši.

Druga možnost je, da tapnete , da odprete seznam obstoječih tabel. Tapniti In izberite, katere table želite odstraniti. Tapniti In potrdite svojo izbiro v pogovornem oknu.

Ustvarjanje kopije table

1

Dotaknite se ikone table Na začetnem zaslonu. Če med sejo še niste ustvarili table, se odpre nova tabla.

Če ste tableto že ustvarili med sejo, se odpre zadnja tabla. Tapniti , da odprete novo tablo.

2

Če želite ustvariti kopijo table, tapnite . Kopija je shranjena v meniju table in z njo lahko nadaljujete kot na kateri koli drugi tabli.