Dozvolu

Svrhu

Pristup i promena datoteka na internom skladištu

Pisanje Webex datoteka evidencije i čuvanje datoteka slike stanja pada sistema

Pristupna kamera

Slanje video zapisa tokom sastanaka

Pristup nalozima na uređaju

Prethodno unošenje informacija o pridruživanju sastanku kada se niste prijavili

Prikaži iskačući prozore

Dodavanje preklapanja iz aplikacije prilikom deljenja sadržaja

Prečice na početnom ekranu

Dodavanje ili uklanjanje prečica na početnom ekranu radi lakšeg i bržeg pridruživanja sastancima

Telefoniraj

Otvaranje telefona uređaja prilikom pokretanja telefonskog poziva i pokušaj povezivanja sa audio konferencijom nakon što dodirnete broj poziva

Menjanje i brisanje kontakata

Integrisanje sa aplikacijom za kontakte uređaja i pokretanje Webex sastanaka iz kontakata

Čitanje događaja iz kalendara

Koristi se za funkciju škartanja kalendara za listu sastanaka

Čitanje kontakata

Čitanje liste kontakata kada drugi učesnici pokušaju da pozovu više učesnika da se pridruže sastanku

Snimanje zvuka

Koristi ga VoIP audio

Dozvolu

Svrhu

Pristup i promena datoteka na internom skladištu

Pisanje Webex datoteka evidencije i čuvanje datoteka slike stanja pada sistema

Pristupna kamera

Slanje video zapisa tokom sastanaka

Pristup nalozima na uređaju

Prethodno unošenje informacija o pridruživanju sastanku kada se niste prijavili

Prikaži iskačući prozore

Dodavanje preklapanja iz aplikacije prilikom deljenja sadržaja

Dobijte informacije o lokaciji

Informacije o lokaciji se koriste za:

  • Wi-Fi blizina lociranje obližnjih mreža

  • Otkrivanje i povezivanje sa obližnjim video uređajima

  • Otkrivanje kretanja i prebacivanje u jednostavan režim

Prečice na početnom ekranu

Dodavanje ili uklanjanje prečica na početnom ekranu radi lakšeg i bržeg pridruživanja sastancima

Telefoniraj

Otvaranje telefona uređaja prilikom pokretanja telefonskog poziva i pokušaj povezivanja sa audio konferencijom nakon što dodirnete broj poziva

Menjanje i brisanje kontakata

Integrisanje sa aplikacijom za kontakte uređaja i pokretanje Webex sastanaka iz kontakata

Čitanje događaja iz kalendara

Koristi se za funkciju škartanja kalendara za listu sastanaka

Čitanje kontakata

Čitanje liste kontakata kada drugi učesnici pokušaju da pozovu više učesnika da se pridruže sastanku

Snimanje zvuka

Koriste ga VoIP audio i ultrazvučna blizina