Više informacija o najnovijim ispravkama potražite u članku Otvorene i rešene greške za najnovije ispravke Webex sastanaka.

Više informacija o ispravkama za zaključavanje Webex sastanaka potražite u članku Otvorene i rešene greške za ispravke Za zaključavanje Webex sastanaka.

Poboljšanja za Webex (WBS41.10.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg audio sekcija nije imala početni fokus i kada je ovaj blokirani korisnik pristupačnosti od prethodnog podešavanja željene postavke zvuka.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to što se fokus podrazumevano nije nalazio na dugmetu "Prihvati" za prozor dijaloga "Odricanja odgovornosti".

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da veličina fonta za klizač table za ćaskanje treba da najavi broj.

Webex događaji (novo) (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg na kartici pristupačnosti nedostaje traka slajdova Webex događaja (nova) traka za pristupačnost

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi podrazumevani fokus trebalo da bude ikona "Nazad" kada je pomoću tastature otvoren dijalog "Napredna audio postavka".

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg postoji suvišna ikona u više opcija sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone zaključavanja sastanka na više opcija jer ne može da se prikaže sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa poljem za potvrdu u dijalogu "Opcije sastanka" tako da ne dođe do promene kada je potvrđeno ili neprovereno u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno tako da ikona "Pauziraj" i "Zaustavi" na tabli "Snimač" može jasno da se prikaže sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno tako da audio ikona u dijalogu Switch Audio može jasno da se prikaže u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je poboljšanje tako da ikona "Podigni ruku" na učesnicima može da se prikaže sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno tako da ikona indikatora prezentatora na panelu učesnika ne može da se prikaže sa režimom visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Rešeni su problemi sa čitačem ekrana u meniju rasporeda.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa korisničkim interfejsom u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao se jer je bilo teško videti poruku u mračnom režimu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg poruka "Priznaj" nije jasna u tamnom režimu.

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je potrebno promeniti "Dole" i "Gore za malog i velikog sildera".

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje jer je klizač nevidljiv u režimu visokog kontrasta.

Webex događaji (novo) (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg naslov dijaloga "Postavke događaja" treba da bude postavke događaja, a ne postavke sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se fokus elementa ne menja kada se pritisne taster kartice.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje da popravi ključeve "Dole" i "Gore" za "Mali i Veliki" u Silderu.

Webex događaji (klasični) (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg naslov dijaloga "Postavke događaja" treba da bude postavke događaja, a ne postavke sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je čitač ekrana onemogućen za nove poruke za ćaskanje.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg ćaskanje nije uspelo na sesijama prekida.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg nije bilo reči u padajućem meniju u ćaskanju kada je prvi put otvoren.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se boja fonta promenila u ćaskanju nakon promene veličine fonta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je popravljanje funkcije "Pošalji" prilikom korišćenja velike veličine fonta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Čeljusti" najavio netačne poruke prilikom otvorenog dijaloga "Postavljanje sastanka".

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg čitač ekrana nije objavio status prilikom promene postavke veličine fonta.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg čitač ekrana nije najavio kada da se kreće do tabela "Zvuk", "Video" ili "Obaveštenje" u dijalogu "Postavke sastanka".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje koje bi trebalo da zatvori odabirač datuma nakon izbora datuma.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg čitač ekrana ne najavljuje tekst na ekranu kada korisnici koriste karticu.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da čitač ekrana najavi veličinu fonta za klizač panela za ćaskanje.

Webex događaji (novi) (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg klijent učesnika prikazuje pogrešnu ikonu nemog na kontrolnoj traci u Webex događajima (novo) dok je JAWS pokrenut.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da stavke menija moraju da budu dosledne u odnosu na željene opcije pristupačnosti.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je probleme sa korisničkim interfejsom u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa ikonom "Skupi" i "Razvij" koja se ne može prikazati kada je fokus premešten.

Poboljšanja za Webex (WBS41.9.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšao je probleme sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do dugmeta pomoću tastera Tab.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavne oblasti i oblasti panela.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu "Nije moguće" za neke elemente u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je uloga više dugmeta opcije netačna.

Webex Meetings

Napravio poboljšanje dijaloga "Izveštaj o problemima Cisco Webex sastanaka" koji bi trebalo da se prilagodi visini ekrana

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa klikabilnim tekstom koji bi trebalo da se razlikuje od statičkog teksta u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji ne najavljuje oznake za kombinovane okvire i polje za uređivanje u dijalogu "Izveštavanje o problemima sa sastancima Cisco Webex".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da pročita sav tekst u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje problema sa tastaturom - Ne mogu da se krećem u više opcija iskačućih korisničkih naloga.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana gde su konteksti za audio i video dugmad zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa tastaturom gde korisnik ne može da otvori dijalog audio veze samo za korisnika tastature.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno da bi se osiguralo da se svim funkcionalnostima može pristupiti sa tastature, kao što je tasterska prečica.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je poboljšanje da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta za željene postavke operativnog sistema Windows.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana tako da bi trebalo da piše tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa tasterima "Gore" i "Nadole" da biste se kretali do stavki u dijalogu postavke.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja kada korisnik koji pritisne taster "Enter" treba da otvori dijalog postavljanja kada se fokusira na dugme za postavljanje.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dugmeta "Poveži se sa uređajem" sa liste sastanaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa "Povezivanje sa uređajem" koji bi trebalo da ima jasan vidljivi fokus na podlok tabli.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana na kojem bi trebalo da piše "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana na kojem bi trebalo da piše "Dugme "Postavke", ..." kada je fokus na dugmetu za postavljanje u znaku u panelu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "lista sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice za "Planiranje sastanaka" u kalendaru željenih opcija za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "Broj dana za prikazivanje na listi sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterima sa strelicama nagore i nadole za navigaciju u listi sastanaka "Željene postavke-kalendar"" i "planiranje sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje da bi se poboljšao vizuelni fokus kada je u okviru stavke "opcije pridruživanja sastanku" izabrana kartica za audio povezivanje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex desktop aplikaciji.

Webex Meetings

Poboljšao je dugme "X" u dijalogu deljenog resursa.

Webex Meetings

Rešen je problem sa "Optimizuj za kretanje i video".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo da bude u mogućnosti da na dugme "X" i "-" bude u željenim opcijama.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Video sistem".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Rešen je problem sa dugmetom "Glas", gde bi čitač ekrana trebalo da izgovori "Reprodukuj, dugme" u obaveštenjima.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i fokus.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da najavi ime izabrane aplikacije ili ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da najavi naslov kada korisnik otvori dijalog "Izaberi ekran ili aplikaciju koju želiš da deliš".

Webex Meetings

Poboljšao veze koje bi trebalo vizuelno istaći drugim elementom.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus i dalje na prozoru Webex desktop app kada korisnik otvori dijalog "Osnovni podaci o" sa table za prijavljivanje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa iskačućim dijalogom koji bi trebalo da podrži pristupačnost čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da, kada korisnik pritisne taster ESC, treba da zatvori dijalog i fokus treba da se vrati na dugme "Deli na uređaju" u dijalogu "povezano".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana na kojem bi trebalo da piše izabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Rešen je problem sa svim sadržajima i elementima koji takođe moraju biti dostupni korisnicima čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje na SSO panelu za prijavljivanje tako da ne bi trebalo da izgubi fokus nakon što se otvori.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na dugme za osvežavanje koje bi trebalo da se prikaže u potpunosti.

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex aplikaciji za radnu površinu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da čitač ekrana najavi oznaku za glasovno dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg sadržaj deljene radne površine postaje crni ekran kada se korisnik prebaci na opciju "Prikaži sve učesnike u plutajućem prikazu" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao mikrofon koji je bio zaključan i nije mogao da se prikaže u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje Brajevog prikaza, gde sadržaj polja za uređivanje ispod unosi vaše informacije nije prikazan u Brajevom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana, gde bi detaljne informacije trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završen.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone rasporeda video zapisa koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je čitač ekrana, gde bi savet za pomoć u dijalogu za pridruživanje trebalo da bude označen.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da napusti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje ne može jasno da se prikaže prilikom navigacije do dugmeta pomoću kartice Tab.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tastature, gde je nemoguće da samo korisnik tastature koristi funkciju ćaskanja tokom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati u Plistu u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tamo gde nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do ikone globalnog odziva.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje imena oznake učesnika ne može biti prikazano u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi čitač ekrana trebalo da izgovori sav tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to što je osigurao da tekst i slike teksta obezbede dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je sistem kako bi se osiguralo da kontrole pristupačnih stanja i uloga važe za svrhu kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg polje za potvrdu "Priznaj" nije podržavalo visok kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiskanja tastera 1 na telefonu" koji nije podržavao Visok kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje ikone "Podigni ruku" koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi fokus trebalo da bude FTE dijalog kada se korisnik prvi put pridruži sastanku.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje odziva na dugme "Najavi", ali nije bilo vidljivog dugmeta kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Kada je deljenje aplikacija koje nisu sopstveni ekran sa uključenim čitačem JAWS ekrana, poboljšanje prikaza deljenja prikazuje sivi ekran

Poboljšanja za Webex (WBS41.8.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi trebalo prevesti ili isključiti zatvorene natpise.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je i audio i muzičku ikonu koja se preklapala.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem koji ne bi trebalo da vas upita da je Webex pomoćnik privremeno nedostupan kada učesnici pritisnu tastersku prečicu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dodeljivanje uloge domaćina učesniku operativnog sistema Windows čini da se CC uključi.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje za Ctrl+Shift+A koje bi trebalo da isključi CC dok Webex Assistant (OFN) + CC (ON).

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg MacOS kohost može da isključi Voiceu pomoću prečice.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje gde Windows kohost može da isključi Voiceu pomoću prečice.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao sam mesto na kome ime postaje Moj glas samo automatski kada korisnik izabere uklanjanjebuke za pametni zvuk.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa položajem muzičke ikone na audio dugmetu koji je netačan u AV dijalogu sastanka.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg iskačući meni pametnog audio izbora ne može da se zatvori pomoću tastera ESC na tastaturi.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da korisnik može da izabere pametni tip zvuka pomoću tastera sa strelicom.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa bojom oznake dugmeta koja bi trebalo da bude bela u Notes sesiji prilikom korišćenja tamnog režima.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje prečice Shift+Command+M koja ne funkcioniše.

Webex sastanci (alatke za produktivnost)

Rešen je problem koji bi trebalo da koristi tastere sa strelicama nagore i nadole samo da bi odabrao Webex lokaciju na stranici za prijavljivanje.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se kontrole sastanka ne prikazuju kada je korisnik pritisnuo taster Esc.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje gde poruka nije u redu pod režimom koji nije jasan.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg neke prečice treba da budu prevedene.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da uključi ili isključi Webex pomoćnik pomoću kontrole tasterske prečice + Shift + A.

Webex Meetings (Windows)

Došlo je do poboljšanja prozora prečice koji bi trebalo automatski da se zatvori nakon što se domaćin preseli u predvorje.

Webex Meetings (Windows)

Rešio je problem tako da ne bi trebalo da pita Webex pomoćnika da privremeno nije dostupan kada ga je Voicea isključila pomoću tasterske prečice.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg pritiskanje tastera Esc ili Ctrl+Shift+Q ne može da učini da se pojave kontrole sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da kada korisnik pritisne kombinaciju tastera Ctrl+Shift_L sada mogu da smanje ruke svim učesnicima.

Webex Meetings (Windows)

Došlo je do poboljšanja gde korisnik ne može da se kreće do liste učesnika na čekanju da bi se pridružio dijalogu pomoću tastature.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priznaj" treba da bude podrazumevani fokus prilikom otvaranja prozora "Priznaj" pomoću prečice.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik ponovo pritisne razmaknicu, dugme "Priznaj" opozove izbor opcije "Potpisano".

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows klijent može da otvori prozor prečice u foajeu dok MacOS klijent ne može.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je tastersku prečicu Ctrl+/ koja ne radi nakon povratka iz predvorja.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je teško videti ikonu "Nije prijavljeno" ili "Spoljno" u foajeu.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tamo gde ništa nije istaknuto tokom navigacije da biste izabrali sve ilipremestili u sesiju.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je bilo teško videti ikonu profila korisnika u Plistu pod tamnim režimom.

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg ikona Glasovne konferencije ne može biti prikazana u dijalogu učesnika u Webex Events (novoj) sesiji sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je čuvanje datoteka sastanaka koje nismo pročitali od strane čitača ekrana.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg prečice "Uvećaj" i "Zatvori" ne funkcionišu za prozor sastanka na Mac M1 računaru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da tasterska prečica počne da radi u AV dijalogu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da otvore informacije o muzičkom režimu.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pomera da bi prikazao sav sadržaj pomoću tastature u dijalogu "Informacije o sesiji".

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje dodavanja tasterske prečice za meni "Tasterske prečice".

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se kreću do panela učesnika u Webex Events (klasičnoj) sesiji pomoću tastera kartice.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnicima Voice Over-a nije rečeno da će se sve sesije prekida zatvoriti za xx sekundi.

Webex sastanci (Windows i Mac)

Napravio je poboljšanje tako da će korisnicima Voice Over-a biti rečeno odbrojavanje trajanja sesije prekida.

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex događajima (klasična) tasterska prečica deljene datoteke ili video zapisa nije ista kao glavni meni.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg pritiskanje tastera "Gore" i "Nadole" ne može da se kreće do sledeće prečice.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da postoji prečica do Donjeg dela svih učesnika.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg ikona kursora ne može da se prikaže kada korisnik izabere alatku zatekst ili liniju ilikvadratni deljeni resurs u beloj tabli sa režimom visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg deljeni PD sadržaj ne može biti prikazan sa visokim kontrastom i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je dodavanje prečice za " Zaustavideljenje" u MacOS-u.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se pritiskanje tastera Enter u odgovoru ankete kreće do opcije za snimanje pojedinačnog odgovora.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se pritiskanje tastera Enter u odgovoru ankete kreće do opcije za snimanje pojedinačnog odgovora.

Webex događaji (Windows i Mac)

Poboljšao je stvari kako bi osigurao da se uputstva ne oslanjaju samo na čulne karakteristike.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg označeni sadržaj ne može biti saopšten u Q&A sesiji.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg element snimača obezbeđuje da kontrolišu pristupačna stanja i uloge su važeće za svrhu kontrole.

Poboljšanja za Webex (WBS41.7.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšao je probleme sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do dugmeta pomoću tastera Tab.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavne oblasti i oblasti panela.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu "Nije moguće" za neke elemente u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je uloga više dugmeta opcije netačna.

Webex Meetings

Napravio poboljšanje dijaloga "Izveštaj o problemima Cisco Webex sastanaka" koji bi trebalo da se prilagodi visini ekrana

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa klikabilnim tekstom koji bi trebalo da se razlikuje od statičkog teksta u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji ne najavljuje oznake za kombinovane okvire i polje za uređivanje u dijalogu "Izveštavanje o problemima sa sastancima Cisco Webex".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da pročita sav tekst u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje problema sa tastaturom - Ne mogu da se krećem u više opcija iskačućih korisničkih naloga.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana gde su konteksti za audio i video dugmad zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa tastaturom gde korisnik ne može da otvori dijalog audio veze samo za korisnika tastature.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno da bi se osiguralo da se svim funkcionalnostima može pristupiti sa tastature, kao što je tasterska prečica.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je poboljšanje da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta za željene postavke operativnog sistema Windows.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana tako da bi trebalo da piše tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa tasterima "Gore" i "Nadole" da biste se kretali do stavki u dijalogu postavke.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja kada korisnik koji pritisne taster "Enter" treba da otvori dijalog postavljanja kada se fokusira na dugme za postavljanje.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dugmeta "Poveži se sa uređajem" sa liste sastanaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa "Povezivanje sa uređajem" koji bi trebalo da ima jasan vidljivi fokus na podlok tabli.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana na kojem bi trebalo da piše "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana na kojem bi trebalo da piše "Dugme "Postavke", ..." kada je fokus na dugmetu za postavljanje u znaku u panelu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "lista sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice za "Planiranje sastanaka" u kalendaru željenih opcija za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "Broj dana za prikazivanje na listi sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterima sa strelicama nagore i nadole za navigaciju u listi sastanaka "Željene postavke-kalendar"" i "planiranje sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje da bi se poboljšao vizuelni fokus kada je u okviru stavke "opcije pridruživanja sastanku" izabrana kartica za audio povezivanje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex desktop aplikaciji.

Webex Meetings

Poboljšao je dugme "X" u dijalogu deljenog resursa.

Webex Meetings

Rešen je problem sa "Optimizuj za kretanje i video".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo da bude u mogućnosti da na dugme "X" i "-" bude u željenim opcijama.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Video sistem".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Rešen je problem sa dugmetom "Glas", gde bi čitač ekrana trebalo da izgovori "Reprodukuj, dugme" u obaveštenjima.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i fokus.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da najavi ime izabrane aplikacije ili ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da najavi naslov kada korisnik otvori dijalog "Izaberi ekran ili aplikaciju koju želiš da deliš".

Webex Meetings

Poboljšao veze koje bi trebalo vizuelno istaći drugim elementom.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus i dalje na prozoru Webex desktop app kada korisnik otvori dijalog "Osnovni podaci o" sa table za prijavljivanje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa iskačućim dijalogom koji bi trebalo da podrži pristupačnost čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da, kada korisnik pritisne taster ESC, treba da zatvori dijalog i fokus treba da se vrati na dugme "Deli na uređaju" u dijalogu "povezano".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana na kojem bi trebalo da piše izabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Rešen je problem sa svim sadržajima i elementima koji takođe moraju biti dostupni korisnicima čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje na SSO panelu za prijavljivanje tako da ne bi trebalo da izgubi fokus nakon što se otvori.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na dugme za osvežavanje koje bi trebalo da se prikaže u potpunosti.

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex aplikaciji za radnu površinu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da čitač ekrana najavi oznaku za glasovno dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg sadržaj deljene radne površine postaje crni ekran kada se korisnik prebaci na opciju "Prikaži sve učesnike u plutajućem prikazu" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao mikrofon koji je bio zaključan i nije mogao da se prikaže u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje Brajevog prikaza, gde sadržaj polja za uređivanje ispod unosi vaše informacije nije prikazan u Brajevom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana, gde bi detaljne informacije trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završen.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone rasporeda video zapisa koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je čitač ekrana, gde bi savet za pomoć u dijalogu za pridruživanje trebalo da bude označen.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da napusti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje ne može jasno da se prikaže prilikom navigacije do dugmeta pomoću kartice Tab.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tastature, gde je nemoguće da samo korisnik tastature koristi funkciju ćaskanja tokom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati u Plistu u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tamo gde nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do ikone globalnog odziva.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje imena oznake učesnika ne može biti prikazano u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi čitač ekrana trebalo da izgovori sav tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to što je osigurao da tekst i slike teksta obezbede dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je sistem kako bi se osiguralo da kontrole pristupačnih stanja i uloga važe za svrhu kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg polje za potvrdu "Priznaj" nije podržavalo visok kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiskanja tastera 1 na telefonu" koji nije podržavao Visok kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje ikone "Podigni ruku" koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi fokus trebalo da bude FTE dijalog kada se korisnik prvi put pridruži sastanku.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje odziva na dugme "Najavi", ali nije bilo vidljivog dugmeta kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Kada je deljenje aplikacija koje nisu sopstveni ekran sa uključenim čitačem JAWS ekrana, poboljšanje prikaza deljenja prikazuje sivi ekran

Poboljšanja za Webex (WBS41.6.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje plutajućeg panela za deljenje tako da vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa prozorom audio veze, tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje plutajućeg panela za deljenje tako da vizuelno skriveni elementi budu izloženi voiceOver-u.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa deljenom datotekom, tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje iskačućih prozora deljenog sadržaja u prozoru "Deljenje sadržaja" koje nema odgovarajuću oznaku.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa ukrasnom slikom koja je izložena voiceOver-u.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je netačan redosled čitanja VoiceOver-a na korisničkom korisničkom nalogu.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa prekidačem u video režimu, tako da su opcije video prikaza dostupne korisnicima VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja dijaloga završetka sastanka, tako da je sadržaj u dijalogu pomoći uvek hvaljiv za korisnike VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja ikone "Informacije", tako da se informacije ispravno prenose.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja voiceOver fokusa koji se neprikladno pomera kada se otvori dijalog "Deljenje sadržaja".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je informacije o opisu alatki koje moraju biti dostupne za glasovne korisnike i korisnike samo za tastaturu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao sadržaj deljenog resursa i obezbedio oznaku za oblast za pomeranje.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa sistemskim dijalogom "Zahtev za komentarisanje" gde je ukrasna slika bila izložena korisnicima VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je Webex prozor (deljeni ekran) gde je nelogičan redosled čitanja VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa sistemskim dijalogom "Zahtev za komentarisanje", gde je čisti tekst izložen kao oblast teksta korisnicima VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje za "Move to lobby" da bi obezbedio odgovarajuću oznaku za dugme.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa lobijem gde je dekorativna slika izložena GlasovnomOveru.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje glasovnog kursora koji se neprikladno kreće prilikom pritiskanja dugmeta "Beleške".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa dijalogom "Kraj" ili "Napusti sastanak", gde je ukrasna slika bila izložena glasovnom preoseću.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prsten fokusa koji nedostaje za kontrole beleški.

Webex Meetings (Mac)

Napravio sam poboljšanje za Invite & Remind, gde vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje aplikacije za deljenje tako da interakcije moraju biti nezavisne od uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa plutajućom tablom za deljenje tako da operativna uputstva moraju biti nezavisna od uređaja.

Webex Meetings (Mac and Windows)

Poboljšanje je došlo da bi se obezbedilo dinamičko menjanje teksta i automatskog popunjavanja teksta pomoću tastature.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa plutajućom tablom za deljenje tako da je plasman kontekstualnog menija ispravan.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao prozor Invite & Remind tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je u odeljku "Učesnici" polje "Pretraži" izloženo kao dugme glasovnom glasu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prozor Invite & Remind tako da se preporuka na dugmetu "Email", "Phone" i "Remind" ažurira.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem u plutajućoj tabli za deljenje, tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje ikone "Instanca sastanka- informacije" tako da tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prozor Invite & Remind za telefon, pošto iskačuće dugme "Pozivni kôd" nema oznaku.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje plutajućeg panela za deljenje, tako da interakcije moraju biti nezavisne od uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa prozorom Invite & Remind, gde je dekorativna slika bila izložena VoiceOver-u.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prozor Invite & Remind da bi obezbedio oznake za polja za unos teksta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dijaloga "Kraj sastanka" ili ostavljanje dijaloga sastanka gde je nevidljivi sadržaj najavljen za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa anketom koja trenutno nije dostupna korisnicima tastature i čitača ekrana.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da izaberu telefonske brojeve povratnog poziva.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da zatvore prozor video FTE.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja kontrole komande + N tako da korisnik može da deli belu tablu.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa opcijom prečice + komandom + P koja ne otvara prozor "Datoteka" direktno.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja opcije prečice + komande + K koja ne započinje direktno deljenje ekrana.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa dugmetom "Priguši ton" koje će se fokusirati na tastaturu nakon što korisnici uključe ili isključe Voiceu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da sadržaj mora biti logičnim i intuitivnim redosledom.

Webex događaji (Windows)

Napravio je poboljšanje da bi obezbedio pristupačan metod upozorenja za promene sadržaja do kojih dolazi bez eksplicitnog korisničkog znanja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje plutajuće table za deljenje tako da fokus mora da se premesti na ažurirani sadržaj.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa dugmadima za prebacivanje u režimu deljenja koja nisu dostupna korisnicima voiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da će korisnicima VoiceOver-a biti rečeno da imaju pomoć za kraj sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da izaberu zemlju ili region.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je predloge "Globalne pretrage" i kontejner "Lokacije" koji nije bio hvaljiv za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa ne bi trebalo da omogući "Svako može da deli" kada domaćin pritisne kombinaciju tastera Ctrl+Shift+S u sesiji daljinskog upravljača.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je položaj iskačućih menija koji nije bio u redu prilikom otvaranja iz menija "Više" pomoću tastature.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da otvore vezu "Prikaži certifikat" u programu Plist.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da zatvore prozor za preuzimanje Webexa.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao sam ikonu nekih alatki u PD sesiji koja se ne može jasno prikazati sa visokim kontrastom i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je odnos kontrasta imerzivne opcije deljenja koja je preniska da bi se jasno videla.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg ikona na dugmetu "Opcije deljenja" ne može biti prikazana u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone muzičkog režima na statusnoj traci koja se ne može normalno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio poboljšanje tako da će korisnicima JAWS-a biti ispričana poruka imerzivnog deljenja samo-video zapisa.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da pokažu informacije o identitetu u programu Plist.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da zatvore prozor video zapisa sa prvim iskustvom.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ikonama tipa deljenog resursa u dijalogu "Deljenje sadržaja" koji nije moguće jasno prikazati sa režimom visokog kontrasta i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje okvira za uređivanje teksta u dijalogu "Pozivanje telefona" koje nije moguće prikazati sa režimom visokog kontrasta i svetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa imenom oznake "Zdravstveni status" u dijalogu "Zdravstveni proveravač" koji nije moguće prikazati sa režimom visokog kontrasta i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone zatvaranja u dijalogu "Sačuvaj rezultat ankete" koji nije podržavao režim visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikona "Otvaranje", "Čuvanje", "Uređivanje" i "Brisanje" na biračkom panelu koje nije moguće jasno prikazati sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje položaja prethodnog i sledećeg dugmeta koje je bilo netačno prilikom pokretanja deljenog resursa radne površine, a zatim se zaustavilo.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje odnosa kontrasta koji je 1,3:1 samo za kraj indikatora V2 sesije na listi učesnika.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem gde je korisnicima JAWS-a rečeno pogrešno odbrojavanje prekida sastanka.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje logotipa koji se ne može prikazati u prozoru Povratne informacije sa režimom visokog kontrasta i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao vezu "Prikaži sve globalne brojeve poziva" koja nema boju pozadine nakon što se taster Tab kreće do nje.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da pozovu uređaje sa liste uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja tako da kada korisnik pritisne taster Tab sada može da se kreće do dugmadi u dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima JAWS-a nije rečeno odbrojavanje prekida sastanka.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone zatvaranja koja ne podržava režim visokog kontrasta u anketi sesije.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa niskom "Deljenje" koja se ne može prikazati u dijalogu "Deljenje sadržaja" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da zatvore prozor HostNotInMeeting.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da korisnicima JAWS-a neće biti rečeno da ne mogu da se pridruže kraju sastanaka.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje okvira za izbor aplikacije koja nije prikazana u dijalogu "Deljenje sadržaja" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da bi čitač ekrana trebalo da bude u mogućnosti da najavi poruku "Unmute yourself" kada učesnik primi upit u tvrdoj nemoj sesiji.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg neke podrazumevane ikone u dijalogu "Deljenje sadržaja" ne mogu jasno da se prikažu sa režimom visokog kontrasta i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da promene tip pitanja za anketiranje.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da virtuelna pozadina podržava Shift-Tab da bi se izabrala slika.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su svi elementi nepristupačni korisnicima tastature u opcijama anketiranja.

Webex Meetings (Windows)

Došlo je do poboljšanja tako da pritiskanje razmaka ponovo ne može da izabere virtuelnu pozadinu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa SR koji bi trebalo da bude u mogućnosti da najavi "Unmute request sent" kada pritisnete taster Razmak na dugmetu Unmute u tvrdoj nemoj sesiji.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnici tastature mogu da zatvore prozor "Upoznaj se licem u lice".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima VoiceOver-a neće biti rečeno da preuzimaju procenat Webex sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje za korisnike VoiceOver-a koje neće biti rečeno za odbrojavanje anketa.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je dugme "Sačuvaj beleške" nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Shift-Tab ne može da se kreće do "Svi" iz opcije "Dodeli sve privilegije".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je dugme "Sačuvaj beleške" nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je klijenta sastanka koji je izgubio fokus nakon otvaranja ankete.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da se korisnicima VoiceOver-a kaže prilikom preuzimanja u prozoru Meet-to-face.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima VoiceOver-a nije rečeno kada se uloga menja.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje gde fokus treba da bude vidljiv na dugmetu "Unmute me" kada učesnik dobije dijalog "Unmute yourself".

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ikonom za rotiranje video zapisa koja se ne može jasno prikazati sa režimom visokog kontrasta i svetlosnom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone indikatora "Nijedan" ili "Zamagljeno" u dijalogu za promenu virtuelne pozadine koji se ne može jasno prikazati pomoću režima visokog kontrasta i svetlosne teme.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima VoiceOver-a neće biti rečeno za odbrojavanje sastanka prekida veze.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da će korisnicima JAWS-a biti rečeno da ne mogu da završe sastanke.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ulaznim korisničkim imenom koje se ne može jasno prikazati kada se zadrži na dijalogu "Gost pridruživanje" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje zadnje ikone u dijalogu "Gost se pridruži sastanku" koji se ne može jasno prikazati sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa video zapisom samo na video sistemu" radio dugme koje je izgubilo fokus pritiskom na taster Spare (ili Control+Option+Space).

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje veze "Kopiraj sastanak" koja bi trebalo da dobije podrazumevani fokus prilikom otvaranja prozora "Informacije o sastanku".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnicima VoiceOver-a rečeno za pogrešno odbrojavanje pre prekidanja sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao sam ikonu certifikata koja nije mogla da otvori poruku.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici tastature ne mogu da otvore vezu "Prikaži certifikat" u programu Plist.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje poruke odziva "Priprema sastanka" koja se ne može jasno prikazati u dijalogu "Preuzimanje".

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa okvirom dijaloga "Pridruživanje gostu" koji se ne može prikazati sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da korisnik treba da bude u mogućnosti da se kreće kroz podmeni opcije deljenja u dijalogu "Deljenje sadržaja" pomoću tastera sa strelicom.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg MacOS korisnici ne mogu da zatvore prozor za preuzimanje Webexa, pošto kada se zatvori korisnik ne može ponovo da ga otkaže.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje ikone TelePresence u Plistu koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici moraju da dobiju obaveštenje kada učesnik podigne ruku.

Webex događaji (Windows)

Poboljšanje tasterske prečice Ctrl+Shift+Q koja ne može da radi u Webex sesiji događaja

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kraj identiteta na listi učesnika ne može normalno da se prikaže na mašini visokog kontrasta

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je tekstualna polja "Switch" i "broj telefona" koja nisu dostižna za VoiceOver.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje prozora audio veze gde vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg neki sadržaj u iskačućim dijalozima sesija prekida ne može da pročita.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je odeljak "Učesnici i ćaskanje" da bi obezbedio oznaku za kontrole na korisničkom uniji.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je tabela korišćena za raspored u kontejneru "Upravljanje mojim brojem telefona".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje preporuke na dugmetu "E-pošta", "Telefon" i "Podseti".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su elementi teksta izloženi kao oblast teksta glasovnom preosećivanju teksta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao rasporede čitača ekrana u filmu "Moji snimljeni sastanci".

Poboljšanja za Webex (WBS41.5.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja prečice fn-F6 koja ne može da promeni fokus u klijentu sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa krajnjim dugmetom koje je nepristupačno kada su sesije vežbanja započete u Webex događajima (novo).

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima Voice Over neće biti rečeno kada su počele sesije vežbanja u Webex događajima (novo).

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnicima Voice Over-a neće biti rečeno za obaveštenje o akciji podizanja ruke u Webex događajima (novo).

Webex događaji (Mac)

Poboljšao je Webex listu učesnika (novih) događaja koja je nepristupačna.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo podrazumevanog fokusa u dijalogu za preuzimanje virtuelne pozadine.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje gde korisnicima Voice Over neće biti rečeno ime prepoznatih pokreta rukom.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima "Glasa preko" nije rečeno za sadržaj dijaloga Webex pomoćnika.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dugmeta za otkazivanje koje je nepristupačno u dijalogu za preuzimanje virtuelne pozadine.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi čitač ekrana trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Kalendar"

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je audio i video opcije- zvučnik, mikrofon i fotoaparat: Jasan vidljivi prikaz fokusa mora biti prisutan na opisima alatki i slikama u pozadini.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je audio i video opcije - zvučnik, mikrofon i fotoaparat: Tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Napravio poboljšanje informacija o sastanku: "Prikaži sve globalne brojeve poziva" mora biti izložen kao dugme.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su audio i video opcije - zvučnik, mikrofon i fotoaparat: Fokus se ne pomera u prikaz.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje prozora "Započni sastanak": Postavke: Glasovni glas je izložio "Zvučnik" i "Mikrofon".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je prozor "Započni sastanak": Ukrasne slike moraju biti sakrivene od Glasovnog.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje početka sastanka sa jednim učesnikom: Audio veza: Informacije o opisu alatki moraju biti dostupne za sve korisnike.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je sastanak sa jednim učesnikom: Glavni ekran: Vizuelno skriveni elementi izloženi glasovnom i tastaturi.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje ikone "Informacije": Slike koje se koriste za lične sobe nisu označene.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem gde je

Webex Meetings

Napravio poboljšanje prozora "Raspored" ili "Započni sastanak": VoiceOver fokus se gubi na pritisku na dugme "Pomoć ili nazad".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa prozorom "Raspored" ili "Započni sastanak" gde dugme "Start" mora biti jedinstveno označeno.

Webex Meetings

Poboljšanje prikaza "Zaključaj video" u kojem korisnici programa VoiceOver ne mogu da se kreću kroz rezultate pretrage i izaberu učesnika.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa aplikacijom: Tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings

Poboljšao je sesije prekida da bi sve interaktivne elemente tastatura učinila pristupačnim.

Webex Meetings

Rešen je problem sa prekidačem u video režimu, da bi svi interaktivni elementi bili dostupni tastaturi

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je lobi, gde interaktivni elementi nemaju podršku tastature.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je lobi, gde informacije o opisu alatki moraju biti dostupne samo za VoiceOver i samo za korisnike tastature.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa sesijama prekida, gde mora biti prisutan jasan vidljivi fokus na imenima učesnika.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prozor "Emitovanje na sve sesije" da bi obezbedio oznaku za kontrole i tekstualno polje.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa prozorom Dodeljivanje sesije prekida da bi se obezbedila oznaka za tabelu.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje Cisco rasporeda ili prozora za početak sastanka: Tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa nedavnim kontejnerom ličnih soba koji nije dostupan korisnicima tastature i voiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje Cisco rasporeda ili prozora za početak sastanka da bi se oslobodio vidljivi fokus koji mora biti prisutan na interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem u prozoru "Raspored" ili "Započni sastanak", gde korisnici programa VoiceOver moraju biti obavešteni da je URL adresa lične sobe kopirana.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje vremena sastanka i imena osobe nije dostupno za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dijaloga "Čuvanje snimanja" koje je nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Napravio sam poboljšanje klika ovde koje je nepristupačno na lokalnom panelu snimača.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se pritisne taster Tab ne može da se prebaci na zvučnik i mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dugmeta "Primeni" koje je onemogućeno prilikom izbora slike virtuelne pozadine.

Webex Events (novi)

Otklonjen je problem zbog kog bi fokus trebalo da bude na paštetnom ikoni kada je pregledač otvoren i prikazuje novi FTE domaćina.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je glasovne korisnike kojima neće biti rečeno za poruku upozorenja na panelu "Snimač".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa glasovima korisnika kojima nije u potpunosti rečeno u panelu "Snimač".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje Webex klijenta za sastanke koji je izgubio fokus nakon promene rasporeda video zapisa.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da zatvori kombinovani okvir telefona istorije pomoću tastera Esc.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je Audio kombinovani okvir koji je nepristupačan za korisnike VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

To je poboljšanje za korisnike programa VoiceOver kojima nije rečeno sadržaj u dijalogu "Upravljanje mojim video adresama".

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja dugmadi "Dodaj i obriši" koja su nepristupačna u dijalogu "Upravljanje mojim video adresama".

Webex Meetings (Mac)

Rešen je problem sa pritiskom na taster Tab koji se kreće do prazne ćelije u dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje je napravljeno tako da korisniku koji ne može da se kreće do ikone muzičkog režima bude prikazana poruka u dijalogu "Zvučnik" i "Mikrofon".

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja prilikom pritiska na taster Tab koji se kreće do skrivenih elemenata četiri puta u dijalogu "Zvučnik" i "Mikrofon".

Webex Meetings

Otklonjen problem sa padajućom listom podržava karticu dok drugi podržavaju strelicu nagore ili nadole.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje rasporeda sastanka, gde je kôd preporučen za veze koje se koriste na stranici.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa proverom valjanosti koji bi trebalo da se izvrši na strani aplikacije pre prosleđivanja obrasca.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dijaloga "Uređivanje opcija sastanka" i povezanih kontrola koje nisu grupisane i označene.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici glasovnog glasa ne identifikuju potrebno polje.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dijaloga "Uređivanje opcija sastanka" za korisnike programa VoiceOver koji ne mogu da dođu do sadržaja koji stoji iza dijaloga.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa korisnicima modalnog dijaloga za glasovni preoseći koji mogu da dođu do sadržaja iza dijaloga.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je voiceOver najavljujući način korišćenja tastera na tastaturi na dugmetu "Raspored".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dugmeta "Deljenje automatski optimizuj iskačućih polja" koje je nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje dijaloga povezivanja sa uređajem koje nije moguće zatvoriti pomoću tastature.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa kontrolama otkrivanja koje bi trebalo primeniti kao dugmad.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je više načina da se pridružite iskačućem iskačućem meniju koji mora da prati dugme u DOMU.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa okvirom sa listom koji mora da prati kontrolu u DOMU.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje fokusa na taster "Započni sastanak" i pritisnite taster Space.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa preporukom odeljaka rezultata pretrage.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici JAWS-a neće biti rekli kada je voditelj zaustavio video učesnika.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje liste učesnika koja je nepristupačna u zaključanom video prozoru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je korisnike tastature koji ne mogu da zatvore zaključani video prozor.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je sadržaj u iskačućim dijalozima sesije prekida koji ne mogu da pročitaju.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima VoiceOver-a neće biti rečeno kada je neko u predvorju.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je to što korisnicima VoiceOver-a nije rečeno za obaveštenje o reakciji prilikom paringa TelePresence uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnicima VoiceOver-a nije rečeno kada se aplikacija za sastanak ponovo povezuje

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je sadržaj saveta za alatke dugmeta "Prepoznavanje pokreta rukom" koje je nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa glasovim korisnicima koji neće biti ispričani kada aplikacija za sastanak primi poruku za ćaskanje.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje fokusa koji bi trebalo da bude u stanju da zadrži poslednju poziciju kada otvorite novi dijalog, a zatim otkažete dijalog.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica odziva za VoiceOver ne radi kada se krećete da biste promenili video dugme

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je meni "Više" koji bi trebalo da se fokusira na jednu stavku.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je nedavne brojeve telefona koji su nepristupačni

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje gde korisnik ne može da skoči na novu sesiju prekida i još uvek se čuva u "Premesti na sesiju".

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se kreće do video rasporeda.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je izbor slike virtuelne pozadine koja nije dostupna za korisnika VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa promenom dugmeta u ogledalu koji je dostupan korisnicima VoiceOver-a.

Webex Meetings (Mac)

To je poboljšanje tako da se korisnicima VoiceOver-a uvek govori da koriste strelicu "Ctrl-Option-Shift-Down" za interakciju sa klizačem.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa pomoći "Idi u blizinu" koji je nepristupačan.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje odnosa kontrasta za nemu ikonu koja je nedovoljna.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisniku VoiceOver-a uvek rečeno "Webex sastanci imaju novi prozor" prilikom prigušivanja ili nemuštenja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao sadržaj alatke uređaja za povezivanje koji nije dostupan korisnicima programa VoiceOver.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da fokus treba da bude istaknut na listi sastanaka.

Webex Meetings (Mac)

Došlo je do poboljšanja tabele sesije pretraživanja i preloma kojoj nedostaje prsten fokusa.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nedostaje prsten fokusa za aplikacije.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje mesta gde tekst i pozadina treba da imaju dovoljan kontrast boja u sesijama prekida.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg zumiranje, uvećavanje i beleške nemaju podršku za tastaturu.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje sesija prekida gde vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem u medijskoj datoteci gde interaktivni elementi nemaju podršku za tastaturu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje deljene datoteke u kojoj interaktivni elementi nemaju podršku za tastaturu

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa brendiranjem, gde nedostaje Alt ključ za Apple logo.

Webex Meetings (Mac)

Napravio sam poboljšanje gde korisnicima VoiceOver-a neće biti rečeno kada host omogući "Svako može da deli".

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je omogućilo korisniku da otvori pravi meni da bi postavio privilegiju u sesiji prenosa datoteka pomoću tastature.

Webex događaji (Mac)

Poboljšanje prečice Shift-Command-Control-S ne može da učini da se FIT pojavi tokom deljenja prozora događaja.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen problem sa multimedijalnim prikazivačem je nepristupačan za korisnike tastature.

Webex Meetings

Poboljšanje grešaka prilikom klika na opise alatki.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem sa jezičkim prevodima Webex pomoćnika koji su navedeni nepristupačni.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje veze "glasovna komanda" koja je nepristupačna u istaknutim Webex pomoćnikima.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ikonom oznake koja se ne može prikazati kada zadržite pokazivač iznad nje za meni video rasporeda sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje liste jezičkih prevoda Webex pomoćnika je nepristupačno.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem za korisnike VoiceOver-a tako da će im biti rečeno kada ukljuиe Webex Assistant, nije uspeo.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je detekciju prilikom otkrivanja obližnjih uređaja koji su nepristupačni.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnik može da se kreće do ikone "Snimač" i "Povezano".

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da će korisnicima VoiceOver-a biti rečeno kada sastanak sa klijentom dobije reakcije.

Webex Meetings

Otklonjen je problem tako da je definisan "meni dugmeta" za "povezano".

Webex sastanci (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da taster ESC treba da zatvori dijalog "Povezano" i fokus bi trebalo da se vrati na dugme "poveži se sa uređajem" u aplikaciji.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitač ekrana treba da pročita ime dijaloga kada se otvori dijalog "Povezivanje sa uređajem".

Webex sastanci (Mac)

Poboljšanje izabrane stavke trebalo bi da bude vidljivo.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg SR neće da čita ako je izabrani podmeni proveren za meni video rasporeda.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšanje je napravljeno tako da čitač ekrana može da najavi tačan opis i ulogu za privremeno dugme ili video zapis na kontrolnoj traci.

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa prozorom "Započni sastanak": Sadržaj saveta za alatke nije dostupan korisnicima voiceOver-a.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao je vidžet kalendara koji je nepristupačan za korisnike tastature i VoiceOver-a.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao je trenutno izabrani tekst datuma koji nije bio hvaljiv za korisnike VoiceOver-a.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je savet za alatke "Više informacija" bio nepristupačan.

Webex sastanci (Mac)

Došlo je do poboljšanja u prozoru "Povezivanje sa uređajem".

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem sa dugmadima kao što su "Podigni ruku" i "započni privatno ćaskanje sa učesnikom" koja su dostupna samo na pokazivaču miša.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao je odeljak učesnika: gde naslov stola nije bio prisutan.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem u prozoru "Započni sastanak" gde je za dugme obezbeđena neprikladna oznaka.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao postavke koje obezbeđuju pristupačnu oznaku za dugmad iskačućih iskačućih menija.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg glasovni preskače tekstualne elemente "Pridruži se sastanku" i "Predstojeći sastanci".

Webex sastanci (Mac)

Napravio je poboljšanje naslova prozora i korisničkog imena koje nije bilo dostižno za korisnike VoiceOver-a.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao je broj dole popunjenih rezultata pretrage koji moraju biti izloženi korisnicima VoiceOver-a.

Poboljšanja za Webex (WBS41.4.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje naznaka tabele koje se moraju koristiti za predstojeće sastanke u alatkama za produktivnost.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa sadržajem koji mora biti logičkog i intuitivnog redosleda u alatkama za produktivnost.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšao je dugme "Sačuvaj" koje nema prsten fokusa.

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa imenom oznake tipa zvuka koje nije moguće prikazati u međusticijalnom AV dijalogu sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšanje podrazumevanog fokusa koje je bilo neispravno kada je korisnik otvorio tastersku prečicu i ponovo se kretao.

Webex Meetings

Poboljšanje tasterske prečice "Alt + Enter" dok deljeni ekran na Webex sastancima deluje globalno.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa novom prilagođenom tasterom koja ne može da radi u režimu celog ekrana.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja tasterske prečice koja se ne može ukloniti kada korisnik klikne na ikonu x, a zatim klikne na drugu oblast.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koje bi trebalo da bude u mogućnosti da najavi svrhu globalnog polja za potvrdu u dijalogu Tasterska prečica.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenja.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji je najavio netačne informacije nakon zatvaranja Q&A panela.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone indikatora zaključavanja i otključavanja u meniju koji se nije promenio kada je sastanak bio zaključan ili otključan u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ikonom katanca koja se ne može prikazati kada korisnik zaključa jedan video zapis i proveri ikonu sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to gde nije bilo vidljivog fokusa za listu kamera u video pod meniju sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa ikonom audio oznake koja se ne može prikazati u međusticijalnom AV dijalogu sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to mesto gde nije bilo vidljivog fokusa za više podmenija panela sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to što nije bilo vidljivog fokusa za audio meni sa kontrolne trake sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji ne može ispravno da najavi ime dugmeta (Učesnici i ćaskanje) nakon ponovnog korišćenja prozora sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Otklonjen je problem koji bi trebalo da se fokusira na dugme "Deli na uređaju" nakon otvaranja dijaloga "Povezano".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je čitač ekrana koji bi trebalo da koristi tekst Koristi kao gost i objasni kako da ga aktivno koristi.

Poboljšanja za Webex (WBS41.3.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšao je probleme sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do dugmeta pomoću tastera Tab.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavne oblasti i oblasti panela.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu "Nije moguće" za neke elemente u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je uloga više dugmeta opcije netačna.

Webex Meetings

Napravio poboljšanje dijaloga "Izveštaj o problemima Cisco Webex sastanaka" koji bi trebalo da se prilagodi visini ekrana

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa klikabilnim tekstom koji bi trebalo da se razlikuje od statičkog teksta u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji ne najavljuje oznake za kombinovane okvire i polje za uređivanje u dijalogu "Izveštavanje o problemima sa sastancima Cisco Webex".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da pročita sav tekst u dijalogu "Cisco Webex Izveštavanje o problemima".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje problema sa tastaturom - Ne mogu da se krećem u više opcija iskačućih korisničkih naloga.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana gde su konteksti za audio i video dugmad zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem sa tastaturom gde korisnik ne može da otvori dijalog audio veze samo za korisnika tastature.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je napravljeno da bi se osiguralo da se svim funkcionalnostima može pristupiti sa tastature, kao što je tasterska prečica.

Webex Meetings (Windows)

Rešen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje je poboljšanje da bi se osiguralo da samo elementi slike prate postavke boje i kontrasta za željene postavke operativnog sistema Windows.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana tako da bi trebalo da piše tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa tasterima "Gore" i "Nadole" da biste se kretali do stavki u dijalogu postavke.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja kada korisnik koji pritisne taster "Enter" treba da otvori dijalog postavljanja kada se fokusira na dugme za postavljanje.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dugmeta "Poveži se sa uređajem" sa liste sastanaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa "Povezivanje sa uređajem" koji bi trebalo da ima jasan vidljivi fokus na podlok tabli.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana na kojem bi trebalo da piše "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana na kojem bi trebalo da piše "Dugme "Postavke", ..." kada je fokus na dugmetu za postavljanje u znaku u panelu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "lista sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice za "Planiranje sastanaka" u kalendaru željenih opcija za čitač ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice u "Broj dana za prikazivanje na listi sastanaka" u fascikli "Željene postavke-kalendar" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tasterima sa strelicama nagore i nadole za navigaciju u listi sastanaka "Željene postavke-kalendar"" i "planiranje sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje da bi se poboljšao vizuelni fokus kada je u okviru stavke "opcije pridruživanja sastanku" izabrana kartica za audio povezivanje.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex desktop aplikaciji.

Webex Meetings

Poboljšao je dugme "X" u dijalogu deljenog resursa.

Webex Meetings

Rešen je problem sa "Optimizuj za kretanje i video".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo da bude u mogućnosti da na dugme "X" i "-" bude u željenim opcijama.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Obaveštenja".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Video sistem".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Rešen je problem sa dugmetom "Glas", gde bi čitač ekrana trebalo da izgovori "Reprodukuj, dugme" u obaveštenjima.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da doda neku objavu u dijalogu "Opcije pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa odnosom kontrasta za dugme, vezu i fokus.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana koji bi trebalo da najavi ime izabrane aplikacije ili ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje čitača ekrana koji bi trebalo da najavi naslov kada korisnik otvori dijalog "Izaberi ekran ili aplikaciju koju želiš da deliš".

Webex Meetings

Poboljšao veze koje bi trebalo vizuelno istaći drugim elementom.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus i dalje na prozoru Webex desktop app kada korisnik otvori dijalog "Osnovni podaci o" sa table za prijavljivanje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa iskačućim dijalogom koji bi trebalo da podrži pristupačnost čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da, kada korisnik pritisne taster ESC, treba da zatvori dijalog i fokus treba da se vrati na dugme "Deli na uređaju" u dijalogu "povezano".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana na kojem bi trebalo da piše izabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Rešen je problem sa svim sadržajima i elementima koji takođe moraju biti dostupni korisnicima čitača ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje na SSO panelu za prijavljivanje tako da ne bi trebalo da izgubi fokus nakon što se otvori.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na dugme za osvežavanje koje bi trebalo da se prikaže u potpunosti.

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemima sa visokim kontrastom u Webex aplikaciji za radnu površinu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da čitač ekrana najavi oznaku za glasovno dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa odnosom kontrasta za upozorenje i dugme.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg sadržaj deljene radne površine postaje crni ekran kada se korisnik prebaci na opciju "Prikaži sve učesnike u plutajućem prikazu" sa režimom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao mikrofon koji je bio zaključan i nije mogao da se prikaže u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje Brajevog prikaza, gde sadržaj polja za uređivanje ispod unosi vaše informacije nije prikazan u Brajevom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana, gde bi detaljne informacije trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završen.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje ikone rasporeda video zapisa koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je čitač ekrana, gde bi savet za pomoć u dijalogu za pridruživanje trebalo da bude označen.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da napusti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje dugmeta "Zaustavi protok" koje ne može jasno da se prikaže prilikom navigacije do dugmeta pomoću kartice Tab.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tastature, gde je nemoguće da samo korisnik tastature koristi funkciju ćaskanja tokom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati u Plistu u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje tamo gde nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do ikone globalnog odziva.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje imena oznake učesnika ne može biti prikazano u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi čitač ekrana trebalo da izgovori sav tekst u prozoru za ažuriranje.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je to što je osigurao da tekst i slike teksta obezbede dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je sistem kako bi se osiguralo da kontrole pristupačnih stanja i uloga važe za svrhu kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg polje za potvrdu "Priznaj" nije podržavalo visok kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiskanja tastera 1 na telefonu" koji nije podržavao Visok kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje ikone "Podigni ruku" koja se ne može jasno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi fokus trebalo da bude FTE dijalog kada se korisnik prvi put pridruži sastanku.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje odziva na dugme "Najavi", ali nije bilo vidljivog dugmeta kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Kada je deljenje aplikacija koje nisu sopstveni ekran sa uključenim čitačem JAWS ekrana, poboljšanje prikaza deljenja prikazuje sivi ekran

Poboljšanja za Webex (WBS41.2.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik može da uključi ili isključi glasovno obaveštenje na ekranu za poruku za ćaskanje.

Webex Meetings

Poboljšao je probleme pristupačnosti za pitanja i odgovore.

Webex Meetings

Kada prvi put otvorite dijalog "Upravljanje panelima", korisnici ne mogu da pritisnu karticu da bi sleteli na listu dostupnih panela.

Webex Meetings

Poboljšao je dodavanje dugmeta da bi se samo korisnicima tastature obezbedila lista dostupnih funkcija tastature.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg panelisti dele ekran, karticu F6 ili ctrl+ tabulator neće promeniti fokuse i oni su zarobljeni unutar odeljka sa ekranom za deljenje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dugmad Webex pomoćnika i pomoćni natpisi (tokom sastanka) imaju nekih problema sa čitačem ekrana.

Poboljšanja za Webex (WBS41.1.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšanje obaveštenja o ćaskanju za čitač ekrana za poruku odziva koja je pogrešna kada je uključena ili isključena.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi aplikacija Webex Radna površina trebalo da se prikaže samo na listi aplikacija kada je korisnik pritisnuo kombinaciju tastera ALT+TAB.

Webex Meetings

Rešen je problem sa kombinacijom tastera ALT+F4 koji bi trebalo da zatvori aplikaciju Webex Desktop kada je u fokusu.

Webex Meetings

Poboljšanje na dugmetu "Kartica do sledeće" od dugmeta "Osveži" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je čitač ekrana trebalo da izgovori "Cisco Webex sastanak, %name osobe%" kada korisnici otvore ovaj prozor aplikacije Webex Desktop.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus i dalje u prozoru aplikacije Webex Desktop kada korisnik otvori dijalog "Osnovni podaci".

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana za sortiranje ikona.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa visinom znakova.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg će fokus nestati prilikom navigacije do okvira za pretragu i pritiskanja tastera Tab na tastaturi.

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg bi fokus uvek ostao na panelisti, a panelista ne može da se kreće do sledeće stavke.

Webex Meetings

Napravio sam poboljšanje gde bi periodični sastanak trebalo da bude saopšten na listi sastanaka.

Webex Meetings

Rešen je problem sa čitačem ekrana za povezivanje sa uređajem.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da koristi tastaturu da bi izabrao uređaj sa obližnjih uređaja i liste nedavnih uređaja.

Webex Meetings

Poboljšanje oznaka audio opcije i dijaloga video opcija koje nisu u redu za iskačući iskačući iskačući iskačući stik sa trake radnji.

Webex Meetings

Poboljšao vrednost željene postavke da bi izabrao podršku za pristupačnost.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje komponente Tabs za podršku za pristupačnost.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tastera Tab da biste uneli ili napustili oblast liste sastanaka umesto da upravljate stavkama liste.

Poboljšanja za Webex (WBS40.12.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje ESC ključa koji bi trebalo da zatvori nedavne lične sobe.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitač ekrana treba da pruži uputstva za karticu dugmeta "Start" ili "Pridruži se".

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloga "Povezivanje sa uređajem" koje se nije u potpunosti prikazalo.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stranicom "Detalji snimanja" za probleme sa čitačem tastature i ekrana - stranica "Opseg reprodukcije novog plejera".

Webex Meetings

Poboljšanje stavki menija "Postavljanje" ne bi trebalo da se ističe crnom kutijom.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa kombinacijom tastera SHIFT+TAB sa dugmeta "Pridruži se" u okviru stavke "Unesite informacije o sastanku"(deo o ponašanju).

Webex Meetings

Napravio poboljšanje "Webex sastanka" i "Periodičnog sastanka" koji bi trebalo da bude saopšten na listi sastanaka

Webex Meetings

Rešen je problem sa "Nemaš sastanke" koji ne bi trebalo da se preskaču na listi sastanaka.

Webex Meetings

Poboljšanje teksta za dijalog "Povezivanje sa uređajem" za čitač tastature i ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji bi trebalo da ima dobar početni fokus kontrasta kada je kartica dugmeta "Traži uređaj".

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja koje bi trebalo da se fokusira na "Traženje uređaja" kada se otvori dijalog "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač ekrana tako da bi trebalo da ukloni dijalog "postavke dijaloga" kada se otvori meni postavki.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tastera ESC tako da ne zatvara glavnu tablu Webex desktop aplikacije.

Webex Meetings

Rešen je problem sa dugmetom "Kartica iz rasporeda" koje ne može da otvori nedavnu ličnu sobu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi čitač ekrana trebalo da ima više detalja kada je fokus na "Rasporedu".

Webex Meetings

Poboljšanje detalja kada je fokus na "Započinji sastanak" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Poboljšanje ponašanja čitača ekrana za "Nema sastanka" u listi sastanaka, karticu iz dugmeta "Osveži".

Webex Meetings

Poboljšanje ponašanja čitača ekrana za stavku za početak ili pridruživanje na listi sastanaka, karticu iz dugmeta "Osveži".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus izgubljen nakon otvaranja potkomplizateta.

Webex Meetings

Poboljšao ponašanje čitača ekrana kada je sastanak prisutan, ali dugme "Start" ili "Pridruživanje" koje nije prisutno na listi sastanaka, tabulator iz dugmeta "Osveži".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da kada se pritisne taster ESC treba da zatvori pod-povezane uređaje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa karticom iz polja za uređivanje "Unesite informacije o sastanku".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kartice od dugmeta "Raspored".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitač ekrana treba da kaže veza za sastanak lične sobe kada se korisnik fokusira na dugme za kopiranje.

Webex Meetings

Poboljšanje sesije prekida sa režimom visokog kontrasta gde su postojale dve aktivne ikone zvučnika.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stavkama virtuelne pozadine koje se ne mogu normalno prikazati u režimu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšao je alatke za beleške koje se ne mogu normalno prikazati sa režimom postavljanja visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa dugmetom "Priguši sve" i dugmetom "Unmute" koje se ne može prikazati u celini sa režimom postavljanja visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšanje nekih ikona koje se ne mogu normalno prikazati na kontrolnoj traci sa režimom postavljanja visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ikonom kontrolne trake koja ne podržava postavke visokog kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stranicom "Detalji snimanja" za probleme sa tastaturom i čitačem ekrana - Novi plejer.

Webex Meetings

Rešen je problem sa alatkama "Interakcija sa deljenjem" da biste se uverili da oblikovanje boje i teksta nije jedino sredstvo za prenošenje informacija.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje teksta Pridruživanje sa stranice - dugmeta "Pritisnite taster da biste započeli sastanak" za svaki sastanak koji nije jedinstven.

Webex Meetings

Rešen je problem sa pridruživanjem sa stranice da bi se osiguralo da slike obezbede informativni alternativni tekst.

Webex Meetings

Rešen je problem sa pridruživanjem sa stranice da bi se obezbedile vizuelne oznake ili uputstva za korisnički unos

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje aplikacije kojoj je teško da radi zbog zamke za tastaturu.

Webex Meetings

Poboljšao je važan sadržaj koji nije uočljiv za slepe korisnike.

Webex Meetings

Rešen je problem sa nekoliko elemenata obrasca koji se čitaju bez opisa.

Webex Meetings

To je poboljšanje nekih interaktivnih elemenata kojima tastatura ne može da upravlja.

Webex Meetings

Rešen je problem sa nalepnicama ili uputstvima za kontrolu klijenta sastanka.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja problema sa redosledom fokusa aplikacije "Sastanak" za Windows.

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg nije bilo zamke za tastaturu.

Webex Meetings

Poboljšanje problema sa navigacijom na tastaturi za elemente korisničkog sistema u aplikaciji za sastanke za Windows.

Webex Meetings

Rešen je problem sa problemom kontrasta elemenata korisničkog sistema u klijentu sastanka prozora.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa prozorom video poziva – Dijalog za sortiranje – Podignite ruku dugme nije ispravno označeno.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dijaloga "Povezivanje sa uređajem" gde dijalog nije bio opisan.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa vezama koje se ne mogu odrediti samo iz teksta veze ili iz konteksta.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloga "Deljenje snimanja" za probleme sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Poboljšao je probleme sa mrežom "Moji snimljeni sastanci" za probleme sa čitačem tastature i ekrana.

Webex Meetings

Poboljšao je datum i vreme kojim tastatura ne može da upravlja u modalnom prozoru "Datum i vreme".

Webex Meetings

Rešen je problem sa stranicom "Detalji snimanja" za probleme sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Rešen je problem sa predstojećim sastancima za probleme sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Poboljšao je neke tekstove na biračkom panelu koji ne zadovoljavaju minimalni odnos kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa nekim tekstovima na panelu učesnika koji ne zadovoljavaju minimalni odnos kontrasta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tablom "Natpisi" i "Istaknute stavke" koja je imala nekih problema sa čitačem ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje bele table koja je imala problema sa tastaturom i nalepnicama.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa glavnim ekranom sastanka (tokom sastanka) koji ima problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Poboljšanje unosa informacija o sastanku uređivanje tekstualnog polja u aplikaciji "Webex sastanci" koja ima problema sa čitačem tastature i ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa aplikacijom za radnu površinu Cisco Webex Meetings koja ima problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Poboljšao je sve elemente i oznake na svim dugmadima koje prati broj.

Webex Meetings

Poboljšao ime, prezime i URL adresu sastanka lične sobe koja ne bi trebalo da podržava pristupačnost.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg u nekim slučajevima kontrasti ne mogu da se prilagode.

Webex Meetings

Poboljšanje funkcije nekih interaktivnih elemenata koji nisu ispravno prepoznati.

Webex Meetings

Nije bilo mogu se podesiti problem sa veličinom fonta.

Webex Meetings

Otklonjen problem sa odnosom kontrasta je prenizak za neke elemente.

Webex Meetings

Napravio sam neke ispravke koje se ne mogu otkriti ili operisati.

Poboljšanja za Webex (WBS40.11.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje verzije zaključavanja klijenta koja je bila manja ili jednaka 40,9 kada je korisnik prosledio preklopnu vrednost kao netačnu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows korisnik nije mogao ponovo da pozove video uređaj.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje teksta na kojem bi trebalo da piše 'Podigni ruku' i 'Donja ruka' za ručnu ikonu u Plistu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem na tekstu koji bi trebalo da kaže 'Domaćin vam je spustio ruku' i 'Kohost vam je spustio ruku'.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja na kontrolnoj traci da biste se uverili da oblikovanje boja i teksta nije jedino sredstvo za prenošenje informacija.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tekstom koji bi trebalo da kaže 'Podigao si ruku' i 'Spustio si ruku'.

Webex Meetings

Poboljšao je taster ESC na tastaturi pošto u Plistu nije bilo odgovora.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa alatkama "Deljenje interakcije" da bi se obezbedio pristupačan metod upozorenja za promene sadržaja do kojih dolazi bez eksplicitnog korisničkog znanja.

Webex Meetings

Poboljšao sam traku sa alatkama "Interakcija sa deljenjem" da biste obezbedili pristupačna imena za sve kontrole.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa elementom snimača da biste se uverili da je fokus prvobitno podešen kada se otvori prozor ili iskačući prozor.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje elementa snimača da bi se osiguralo da se fokus vrati na poslednji fokusirani element prilikom povratka u otvoreni modul.

Webex Meetings

Poboljšao je listu učesnika da bi se uverio da naslovi prozora i dijaloga opisuju temu ili svrhu.

Webex Meetings

Poboljšao je listu učesnika da bi se uverio da su dostupna stanja i uloge kontrole važeći u svrhu kontrole.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa opcijama deljenja sadržaja da biste se uverili da su oznake i naslovi opisni.

Webex Meetings

Rešen je problem sa listom učesnika da bi se obezbedila pristupačna imena za sve kontrole.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje prozora za ćaskanje da bi se uverio da korisnici mogu da se kreću između okana aplikacije.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja prikaza video zapisa sastanka i promene formata da bi se osiguralo da korisnici mogu da se kreću između okana aplikacije.

Webex Meetings

Rešen je problem sa opcijama deljenja sadržaja da bi se obezbedila pristupačna imena za sve kontrole.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa elementom snimača da biste se uverili da fokus tastature nije obezbeđen za označavanje ili statički tekst.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja za pridruživanje sa stranice - <div> element je ugnežđen u <tbody> element.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da čitač ekrana kaže "Kopirano" kada korisnik kopira vezu za sastanak lične sobe.

Webex Meetings

Rešen je problem sa nedavnim ličnim sobama koje bi trebalo da podrže pristupačnost.

Webex Meetings

Poboljšao je pridruživanje stranici - na stranici su postojale duplirane vrednosti za ID atribute.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa fasciklom "Pridruži se sa stranice " - postojale su duplirane aria-oznake za različite datume kalendara.

Webex Meetings

Poboljšanje dugmadi "Pridruži se sa stranice" - "Idi na prethodni mesec" i "Idi na sledeći mesec" dobija fokus tastature, ali se ne može aktivirati pomoću tastera Enter ili razmaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa grupama kontrola koje nisu programski grupisane i nemaju oznaku grupe.

Webex Meetings

Poboljšanje polja "Pridruži se sa stranice" - polja "Od" i "Za" imaju pristupačna imena koja ne sadrže vidljivi tekst oznake.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ćelijom "Pridruži se sa stranice" - svaka ćelija tabele u kalendarima ima atribut zaglavlja, koji upućuje na dva ID-a, ali elementi sa tim ID-ovima nisu prisutni u datumu meseca (DOM).

Webex Meetings

Poboljšao je pridruživanje stranici da bi se osiguralo da tekst i slike teksta obezbede dovoljan kontrast.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa fasciklom "Pridruži se sa stranice - trenutni datum u kalendaru" se izdvaja od ostalih datuma samo pomoću boje.

Webex Meetings

Poboljšanje kalendara "Pridruživanje sa stranice - mesec" u iskačućem kalendaru opsega datuma označili su atributi označeni arijama koji upućuju na ID koji nije prisutan u datumu meseca (DOM).

Webex Meetings

Otklonjen problem sa iskačućim ugovorom Spoj sa stranice - tekući mesec u iskačućim ugovorima opsega datuma ima ulogu "naslova", ali nema atribut na nivou arije.

Webex Events

Poboljšao je čitač ekrana gde kada se prikazuju rezultati ankete, nema poruke u kojoj se saopštavaju rezultati.

Webex Events

Rešen je problem sa čitačem ekrana, gde radio dugme "Anketa" treba da najavi sadržaj.

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg je tastatura, ćaskanje sa pojedincem, fokus bio pogrešan.

Webex Events

Poboljšao je Q&A pošto su objave bile pogrešne.

Webex Meetings

Poboljšao informacije, strukturu i odnose prenete kroz prezentaciju koja se ne može razumeti (programski određena).

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa čitačem ekrana, gde kontrole sastanka (ekran u sastanku) ne funkcionišu.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dijaloga "Uređivanje snimljenog sastanka" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Rešen je problem sa stranicom "Snimci" za čitač tastature i ekrana.

Webex Meetings

Poboljšanje naslova stranice "Prijavljivanje" za čitač ekrana.

Webex Meetings

Rešen je problem sa naslovom stranice za čitač ekrana.

Webex Meetings

Poboljšao ulogu="glavni" ili "Čitač ekrana".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik može da koristi karticu tab tastera za svaki element ciklično u glavnom panelu Webex desktop aplikacije.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo da bude u mogućnosti da izabere datum u kalendaru.

Webex Meetings

Poboljšanje grupe lista sastanaka ne podržava pristupačnost.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa alatkama za produktivnost gde korisnik nije mogao da se poveže sa uređajem" jer ne podržava pristupačnost.

Webex Meetings

Poboljšao je dijalog "Željene postavke" koji nije podržavao pristupačnost.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa dijalogom "Postavke" koji ima problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Sledi poboljšanje oznaka na svim dugmadima i elementima.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su postojale dve slike kojima nedostaje alt tekst.

Webex Meetings

Poboljšao naslov stranice koji se ne podudara sa svrhom na stranici (širom lokacije).

Poboljšanja za Webex (WBS40.10.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prijemu korisnika u predvorje bila potrebna objava.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa više opcija > dijalogu "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje dugmeta "Snimač".

Webex Meetings

Otklonjen je problem dugmetom za audio veze sa iskačućim iskačućim ekranom – opcija "Pozovi" za čitače ekrana i korisnike tastature.

Webex Meetings

Poboljšao je dijalog informacija o sastanku.

Webex Meetings

Rešen je problem sa dijalogom "Izveštavanje o problemima sa Cisco Webex sastancima"

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dijalog > "Postavke fotoaparata" ima problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje na biračkom panelu.

Webex Meetings

Poboljšanje panela "Natpisi i istaknuti sadržaji"

Webex Meetings

Poboljšao je panel učesnika.

Webex Meetings

Poboljšao sam ćaskanje.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloga "Snimač".

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloga "Deljenje sadržaja".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi fokus trebalo da se prebaci da bi se prikazalo obaveštenje kada primate korisnike koji čekaju u holu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Postavke table za prijavljivanje" treba da podrži pristupačnost.

Webex Meetings

Rešen je problem sa dugmetom za audio veze koje se otvorilo iz menija dugmeta "Više opcija" tokom sastanka.

Webex Meetings

Poboljšao je dugmad Webex pomoćnika i pomoćnog natpisa.

Webex Meetings

Rešen je problem sa nalogom za kontrolnu traku.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloga "Postavke" fotoaparata.

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa tablom za audio veze: "Zovi me na #" vidžet.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja dijaloga "Povezivanje sa uređajem".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške u najavi pri povezivanju sa dugmetom video sistema.

Webex Meetings

Poboljšao je zvučno dugme.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške u najavi na stranici sastanaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnici tastature pokrenu ekran pre sastanka, trebalo bi da postoji podrazumevani fokus na dugme "Započni sastanak" i fokus bi trebalo da bude jasno vidljiv.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg taster Esc ne bi trebalo da zatvori glavnu tablu Webex aplikacije za radnu površinu kada je povezan sa uređajem.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da izgubi fokus nakon zatvaranja iskačućih menija "Preference" pritiskom na taster Esc.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki elementi u dijalogu za kraj sastanka ne podržavaju čitač tastature i ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki elementi u dijalogu "Pozivanje" i "Podsećanje" ne podržavaju čitač tastature i ekrana.

Webex Meetings

Poboljšanje sastanka sa snimanjem ima nekih problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tasterske prečice ne funkcionišu kada je prikaz plutajuće table uključen u Webex sastancima.

Poboljšanja za Webex (WBS40.9.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Postavke table za prijavljivanje" treba da podrži pristupačnost.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg taster Esc treba da zatvori iskačući meni "Preference".

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je meni "Više opcija" imao problema sa tastaturom i oznakama.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Pozovi" audio veze ima nekih problema sa tastaturom, a objave čitača ekrana nisu tačne.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjeni problemi sa dugmadima Webex pomoćnika i pomoćnog natpisa (tokom sastanka) koja su imala određene probleme sa redosledom fokusa i čitačem ekrana.

Webex sastanci (Mac)

Otklonjeni problemi sa iskačućim sadržajem za deljenje i kontrolama deljenja koje imaju problema sa tastaturom zajedno sa čitačem ekrana ne najavljuju sve informacije.

Webex sastanci (Mac)

Napravio poboljšanje sastanka Pre: Priguši ton i uključi moju video dugmad koja su imala problema sa redosledom fokusa i problemima sa nalepnicama.

Webex Meetings

Otklonjeni problemi zbog kojih bi korisnici koji koriste tastaturu trebalo da budu u mogućnosti da pritisnu taster Tab na dugme "i" prilikom deljenja na uređaju.

Webex Meetings

Otklonjeni problemi u kojima je atribut LOKACIJE LANG bio netačan.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija za sastanke ne bi trebalo da se fokusira na vezu za sastanak lične sobe.

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja mesta na kojem ključ Enter treba da se koristi za izbor stavke na listi "Nedavne lične sobe".

Webex Meetings

Poboljšanje mesta gde bi trebalo koristiti tastere sa strelicama nadesno i nalevo za kretanje kroz listu nedavnih ličnih soba.

Webex Meetings

Poboljšanje je mesto na kojem bi nedavna lista ličnih soba trebalo da bude prikazana kada se pritisne taster Enter.

Webex Meetings

Poboljšao je to mesto gde glasovno bi trebalo da saopšti informacije o datumu kada se pritisne kartica.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg glasovni glas treba da da samo ime sastanka i ime domaćina i da ne daje vreme početka sastanka i vreme završetka.

Webex Meetings

Poboljšanje mesta gde glasovno bi trebalo da daje savete i informacije nakon otvaranja teksta alatki.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje gde glasovni glas treba da kaže kopiran nakon što pritisnete taster Enter nalinku url adrese kopiranja.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg, kada se pritisne veza za sastanak lične sobe, glasovni program kaže Kopiraj URLadresu .

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik može da koristi tastere sa strelicama nagore i nadole da bi se kretao do datuma na listi sastanaka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg taster Esc treba da zatvori kalendar.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik može da koristi taster Tab da bi otvorio dugme kalendara.

Webex Meetings

Otklonjeni su problemi zbog kojih taster Esc treba da zatvori tekst alatki koji se otvara.

Webex Meetings

Otklonjeni su problemi zbog kojih bi redosled navigacije na tastaturi u glavnoj tabli webex sastanaka na radnoj površini trebalo da prati standard u priloženom izveštaju.

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg tabla za ćaskanje ima nekih problema sa čitačem tastature i ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog glasovnog uređaja treba da piše "Koju Webex lokaciju želite da koristite kada je izabrana kartica za radio dugme.

Webex Meetings

Poboljšanje mesta na kojem se tasteri sa strelicama nagore i nadole koriste samo za izbor Webeks lokacije na stranici za prijavljivanje.

Webex Meetings

Napravio poboljšanje gde je "<" button is pressed, the voiceover just says "Button".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dijalog "Povezivanje sa uređajem" ima problema sa tastaturom i čitačem ekrana.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tamo gde bi krajnji sastanak verovatno trebalo da bude dugme, a ne polje za potvrdu.

Webex Meetings

Poboljšao je mesto gde bi opcija "Više opcija" verovatno trebalo da bude dugme, a ne polje za potvrdu.

Webex Meetings

Poboljšao je mesto gde bi snimač verovatno trebalo da bude dugme, a ne polje za potvrdu.

Webex Meetings

Poboljšanje mesta na kojem bi deljenje sadržaja verovatno trebalo da bude dugme, a ne polje za potvrdu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je video dugme "Start" i "Zaustavi" veoma zbunjujuće iz čitača ekrana.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je dugme "Priguši ton" i "Unmute" veoma zbunjujuće iz čitača ekrana.

Webex Meetings

Rešen je problem sa URL adresom kopiranja.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitač ekrana nije reagovao prilikom prelaska sa druge aplikacije na sastanak.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je fokus čitača ekrana nepravilno skakao.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog je bilo teško čuti obaveštenja o ćaskanju i glas kada su korisnici prisustvovali velikim sastancima koji imaju audio sesiju.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg odnos kontrasta boja između teksta u prednjem planu i njegove pozadine nije bio najmanje 4,5:1.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg atribut jezika koji se koristi za označavanje primarnog <html> jezika stranice nije važeći.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je vizuelna oznaka zvezdica da je polje potrebno nije preneta od strane JAWS-a.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo prečice za okončanje sastanka u Windows klijentu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg prelazak na pstn audio zapis tokom sastanka nije funkcionisao jer "Čeljusti" stalno najavljuju o polju za potvrdu.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog zaposleni nije dobijao nikakvu poruku od "Čeljusti" da je prezenter prestao da deli ekran.

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada je drugi korisnik delio ekran i kada zaposleni sa oštećenim vidom želi da deli ekran sa svog kraja, oni to nisu u mogućnosti.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom deljenja ekrana nije bilo prečice za privremeno prigušinost ili nemut.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo tasterske prečice za uključivanje i isključivanje video zapisa za oštećene vide.

Poboljšanja za Webex (WBS40.8.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings Došlo je do poboljšanja gde na nalepnici dugmeta "Osveži" sada piše "Osveži listu sastanaka" umesto "Osveži listu sastanaka".
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju problem.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg pritiskanje tastera "Povezivanje sa uređajem" nije radilo na očekivani način.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija tada nije izvršavala na očekivani način kada je korisnik pritisnuo taster kartice i kliknuo na taster enter ili razmak na tastaturi.
Webex Meetings Rešen je problem sa podrškom dugmeta "Poveži se sa uređajem".
Webex Meetings Došlo je do poboljšanja dugmeta za osvežavanje liste sastanaka.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija nije izvršavala na očekivani način nakon što je korisnik izabrao dugme za datum.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg ikona u predstojećim sastancima nije označila ime ili datum.
Administracija Webex lokacije Poboljšanje mesta gde dugmad "Željene postavke" imaju ikonu fokusa.
Administracija Webex lokacije Došlo je do poboljšanja gde "Opšte" prikazuje fokusiranu ikonu nakon otvaranja željenih opcija, a korisnici mogu da drže taster kartice dok pritiskaju na gore/nadole na karticu drugih stranica ili da jednom pritisnu taster kartice da bi u polju za potvrdu prikazali fokusiranu ikonu.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg panel "Povezivanje sa uređajem" nije pravilno označen za čitače ekrana.
Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg pritiskanje kartice na opciju "Povezivanje sa uređajem" ne funkcioniše na očekivani način.
Administracija Webex lokacije Došlo je do poboljšanja na kojem kartica "Željene postavke" sadrži stranicu "Kartica "Nalog" i "Video sistem".
Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Kalendar" nije ikona fokusa za korisnike.

Poboljšanja za Webex (WBS40.7.0)

Oblast proizvoda

Opis

Administracija Webex lokacije Poboljšao je mesto gde napomena o ulozi sada ima velika "N" umesto malog "n".
Webex Meetings Korisnici mogu da upravljaju dugmadima "Započni sastanak" i padajućim tasterima kada se aktiviraju.

Poboljšanja za Webex (WBS40.6.0)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings Poboljšanje je došlo do poboljšanja gde korisnici sada mogu da imenuju dugme "Pozovi me" sa pristupačnim imenom putem atributa naslova ili oznake oblasti.

Poboljšanja za Webex (WBS39.10)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšao je to gde čitači ekrana sada kažu "Pritisnite tastere sa strelicama nalevo i nadesno za više opcija". Prethodno su čitači ekrana rekli "Koristite levi i desni taster za više opcija".

Webex Meetings

Došlo je do poboljšanja gde čitači ekrana sada kažu "Izaberite zemlju ili region, a zatim unesite kodni broj bez '+' koda". Prethodno su čitači ekrana rekli "Izaberite pozivni broj zemlje ili regiona. Unesite sadržaj bez '+' koda."

Webex Meetings

Napravio je napredak tamo gde čitači ekrana sada kažu "Izaberite zemlju ili region". Prethodno su čitaoci ekrana rekli "Izaberite pozivni broj zemlje ili regiona".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje gde čitači ekrana sada kažu "Otkucajte broj telefona, uključujući oblast ili gradski kôd". Prethodno su čitači ekrana rekli "Ukucaj broj telefona sa oblašću ili gradskim kodom".

Webex Meetings

Poboljšao je to mesto gde čitači ekrana sada kažu "Audio veza. Pritisnite taster Tab za više opcija." Prethodno su čitači ekrana rekli "Audio veza. Koristite taster Tab za više opcija."

Poboljšanja za Webex (WBS39.9)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg dijalog Audio konferencije nije pravilno označen za čitače ekrana.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg dijalog "Pozivanje i podsećanje" nije pravilno označen za čitače ekrana.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu čitali poruku o toku "prezentatora promena".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju poruke "Nevažeća e-adresa" u dijalogu "Pozivanje i podsećanje".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju opcije slanja na kartici za ćaskanje.

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju elemente u dijalogu "Opcije ankete".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitaoci ekrana nisu mogli da pročitaju dijalog "Detalji statusa učesnika".

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu mogli da pročitaju statuse zatvorenih biračkih mesta.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu ispravno čitali kartice u dijalogu "Pozivanje i podsećanje".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu čitali imena panela kada su korisnici došli do nove table.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu najavljivali "Poziv pomoću računara".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg nakon navigacije do table za snimanje i izbora dugmeta "Snimi", pritiskanje tastera Space ne bi pokrenulo snimanje.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu mogli da pročitaju procenat ili broj pažljivih ili nepažljivih učesnika.

Poboljšanja za Webex (WBS39.8)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju QuickStart stranicom pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da otvore padajuće liste sa kartica pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom dodeljivanje sesije prekida pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom praćenja izgubljene pažnje pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju povratnim informacijama i Emotikonima pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom "Lične željene postavke" pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju panelom za testiranje pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom "Informacije o obuci" pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom Audio & Video Statistika pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom "Status ankete" pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da postave poziciju čitača ekrana anketne table, a zatim da koriste tastaturu da bi kliknuli na dugme "U redu".

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dugmetom "Pošalji privatno" Q&A panela pomoću tastature.

Webex Training

Korisnici mogu da upravljaju dijalogom "Deljenje multimedije" pomoću tastature.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za upravljanje karticama "Telefon", "SMS" i "Podsećanje" u dijalogu "Poziv & podsećanje".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu da bi pozvali učesnike u dijalogu Invite & Remind.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za upravljanje dijalogom "Druga aplikacija" prilikom deljenja.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu da bi promenili tip pitanja ankete koje postavljaju na biračkom panelu.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg kada su korisnici izabrali polje za unos teksta u Q&A panelu i pritisnuli kombinaciju tastera Shift+F10, meni desnim tasterom miša će se pojaviti na pogrešnom mestu.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za slanje video zapisa na panelu učesnika.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za promenu kartica u dijalogu "Opcije sesije obuke".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg je, kada su korisnici delili radnu površinu i koristili tastaturu za prolazak kroz kontrole sastanka, bilo teško videti da li je izabrana kontrola sastanka.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg kada su korisnici izabrali polje za unos teksta na tabli "Prekid" i pritisnuli kombinaciju tastera Shift+F10, meni desnim tasterom miša će se pojaviti na pogrešnom mestu.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za pristup ikoni "Informacije" u dijalogu "Kraj sesije obuke".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kog korisnici nisu mogli da koriste tastaturu za upravljanje dijalogom Webex Access Anywhere prilikom deljenja udaljenog računara.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg bi pritiskanje tastera Enter zatvorilo dijalog čak i ako nije izabrano dugme "U redu" ili "Otkaži".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg se sve reči neće pojaviti u dijalogu "Opcije sesije treninga".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg bi se dugme "Ne prikaži ponovo prikaži ovu poruku" preklapalo sa dugmetom "Zaustavi snimanje".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da koriste tastaturu da bi izabrali opcije u dijalogu "Upravljanje telefonskim brojevima".

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da otvore ćaskanje sa drugim učesnikom.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg se simboli autorskih prava nisu ispravno pojavljivali.

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Sačuvaj" nije prevedeno u dijalogu "Problem sa izveštajem".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu želeli da najave već izabrane opcije u dijalogu "Željene postavke".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu želeli da objave da je dugme "Ćaskanje" ispravno kada korisnici imaju nove nepročitane poruke.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli pravilno da najave polje "Za" u panelu za ćaskanje.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dugmad u prikazu "Pozovi drugu aplikaciju" iz dijaloga "Audio i video veza" nisu imala oznake.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli pravilno da objave dugmad na tabli video prikazivača kada je korisnik delio ekran.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli da ispravno najave dugme "Podigni ruku" na listi učesnika.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg opcije u dijalogu "Audio i video veza" nisu ispravno označene za čitanje čitača ekrana.

Poboljšanja za Webex (WBS39.7)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg će NVDA čitač ekrana najaviti numeričku vrednost nakon najavljivanja kontrole sastanka.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli da objave dijalog za glasanje za čuvanje pitanja i odgovora na birališta.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg, ako korisnik deli ekran, njihovi čitači ekrana ne bi ispravno objavili imena kontrola sastanka.

Poboljšanja za Webex (WBS39.6)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je bilo obaveštenja nisu trepnula kada je korisnik primio poruku za ćaskanje.

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli da objave:

  • Telefonski brojevi za dugme "Pozovi me" u dijalogu "Audio i video veza".

  • Dugme "Pozovi moj video sistem".

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu hteli tačno da najave deljeni sadržaj.

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana nisu želeli da objave obaveštenje da se učesnik pridružio sastanku.

Poboljšanja za Webex (WBS39.5)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg čitači ekrana koji koriste Windows nisu mogli da dele ili pokreću video zapis.

Poboljšanja za Webex (WBS39.3)

Oblast proizvoda

Opis

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex sastanci nisu dozvolili korisnicima da komuniciraju sa dijalogom "Audio i video veza" prilikom pridruživanja sastanku. Korisnici su prvo morali da zatvore i ponovo otvore dijalog.