Zatvoreni titlovi su dostupni na Vebeks sastancima kada je omogućen Vebeks pomoćnik za sastanke. I domaćin i sudomaćin mogu uključiti Webex Assistant na svom uređaju tijekom sastanka. Dodirnite dugme Webex Assistant na kontrolama poziva i uključite Webex Assistant.

Domaćin takođe može da omogući pomoćnika za sastanke u podešavanjima sastanka pre početka sastanka. Ako pomoćnik za sastanke nije omogućen, zasivljen je u meniju za kontrolu poziva.


Zatvoreni opisi nisu dostupni na sastancima podržanim u svemiru.

Svi učesnici mogu da izaberu da li žele da imaju zatvorene titlove na ekranu sopstvenog uređaja. Dodirnite dugme Webex Assistant u kontrolama poziva i uključite ili isključite zatvoreni titl.
Sa zatvorenim natpisima, možete videti maksimalni 3x3 prikaz sa rasporedom mreže.

Ako je sastanak snimljen i pomoćnik je uključen na sastanku, dobijate transkript nakon sastanka. Nakon sastanka možete da pregledate transkripte i upravljate njima. Nije moguće videti transkripciju ili oznake na uređaju. Transkripcija i isticanje oznaka dostupni su samo u aplikaciji Webex Meeting.