Pokrenite ili zaustavite svoj video prenos iz kontrola sastanka. Za informacije o video vezi pre nego što se pridružite sastanku, idite ovde.

Pristupite podešavanjima video prenosa tokom sastanka

Nakon što se pridružite sastanku i pokrenete video prenos, možete da ga zaustavite i ponovo pokrenete u bilo kom trenutku tokom sastanka.

Ako ste se uparili sa uređajem i pridružili se sastanku pomoću tog uređaja, možete da zaustavite i ponovo pokrenete video prenos za uređaj direktno iz sastanka.

1

Da biste zaustavili svoj video tokom sastanka, kliknite na "Zaustavi video"Zaustavi video-prenos.

2

Da biste ponovo pokrenuli video, kliknite na Pokreni videoPokreni video.