הפעל או עצור את הסרטון שלך מפקדי הפגישה. לקבלת מידע על חיבור וידאו לפני הצטרפות לפגישה, עבור לכאן .

לאחר שהצטרפת לפגישה והפעלת את הסרטון, באפשרותך לעצור או להפעיל אותו מחדש בכל עת במהלך הפגישה.

1

כדי להפסיק את הסרטון במהלך הפגישה, לחץ על עצור וידאו הפסק וידאו.

2

כדי להפעיל מחדש את הסרטון, לחץ על התחל וידאו הפעל וידאו.