התחל או הפסק את הסרטון שלך מפקדי הפגישה. לקבלת מידע על חיבור וידאו לפני הצטרפות לפגישה, עבור כאן .

Access video settings during a meeting

לאחר שהצטרפת לפגישה והתחלת את הסרטון שלך, תוכל להפסיק ולהפעיל אותו מחדש בכל עת במהלך הפגישה.

אם התאמתם למכשיר והצטרפתם לפגישה באמצעות מכשיר זה, תוכלו לעצור ולהפעיל מחדש את הסרטון עבור המכשיר ישירות מהפגישה.

1

כדי לעצור את הווידאו שלך במהלך הפגישה, לחץ על עצור את הווידאוStop video.

2

כדי להפעיל מחדש את הווידאו, לחץ על הפעל וידאוStart video.