Starta eller stoppa din video från möteskontrollerna. För information om videoanslutning innan du deltar i ett möte, gå här .

Access video settings during a meeting

När du har anslutit till ett möte och startat videon kan du stoppa och starta om den när som helst under mötet.

Om du har parkopplat till en enhet och deltagit i mötet med den enheten kan du stoppa och starta om videon för enheten direkt från mötet.

1

För att stoppa din video under mötet klickar du på Stoppa videoStop video.

2

Klicka på Starta video för att starta om videonStart video.