Šta je definicija putarine i besplatne naplate putarine?

Poziv na naplatnu rampu zahteva od učesnika da plati međugradske takse. Pozivi bez putarine su besplatni za učesnika, ali pretplatnik na nalog Webex lokacije plaća besplatnu cenu putarine za poziv.

Koja je definicija putarine i bez putarine?

Koja je razlika između putarine i putarine?

Rešenje:

Poziv na naplatnu rampu je kada učesnik pozove na broj putarine i obično plaća naknade na daljinu koje su povezane sa pozivom. Pretplatnik webeksa plaća cenu putarine (kao što je definisano u ugovoru) za korišćenje zvuka.

Poziv bez putarine je kada učesnik pozove na broj bez naplate putarine (u okviru SAD pozivni broj je 800, 866, 877, 888 itd.) i generalno ne plaća naknadu za pozivanje na taj broj. Pretplatnik webeksa plaća besplatnu cenu za korišćenje zvuka. Telefonska kompanija može da naplati međugradski broj ako je broj koji pozivaju bez putarine izvan regiona ili zemlje iz koje pozivaju.

Da li je ovaj članak bio koristan?