Vad är definitionen av avgiftsbelagda och avgiftsfria?

Ett avgiftsbelagda samtal kräver att mötesdeltagaren betalar avgifter för fjärrsamtal. Avgiftsfria samtal är kostnadsfria för deltagaren, men prenumeranten av Webex-webbplatsen har prenumererat på det avgiftsfria samtalet.

Vad är definitionen av avgiftsbelagda och avgiftsfria?

Vad är skillnaden mellan avgiftsbelagda och avgiftsfria?

Lösning:

Ett avgiftsbelagda samtal är när en mötesdeltagare ringer till ett avgiftsbelagda nummer, och i allmänhet beror det på de långdistansavgifter som är knutna till samtalet. Webex-prenumerant är den avgiftsbelagda avgiften (enligt avtalsen) för ljudanvändning.

Ett avgiftsfritt samtal är när en deltagare ringer till ett regionspecifikt avgiftsfritt nummer (inom USA är postnumret 800, 866, 877, 888 osv.) och vanligtvis inte betalar någon avgift för att ringa in till det numret. Webex-prenumeranten betalar den avgiftsfria avgiften för ljudanvändning. Deltagaren kan debiteras för ett fjärrsamtal av telefonföretaget om det avgiftsfria nummer som de ringer in är utanför den region eller det land som de ringer från.

Var den här artikeln användbar?