Vad är definitionen av avgiftsbelagt och avgiftsfritt?

Ett avgiftsbelagt samtal kräver att deltagaren betalar avgifter för Riks samtal. Avgiftsfria samtal är kostnads fria för deltagaren, men prenumeranten på WebEx webbplats konto betalar den avgiftsfria kostnads fria hastigheten för samtalet.

Vad är definitionen av avgiftsbelagt och avgiftsfritt?

Vad är skillnaden mellan avgiftsbelagt och avgiftsfritt?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:

Ett avgiftsbelagt samtal är när en deltagare ringer in till ett avgiftsbelagt nummer och betalar i allmänhet de Riks samtals avgifter som är kopplade till samtalet. WebEx-prenumeranten betalar den avgiftsbelagda kvoten (enligt definitionen i avtalet) för ljud användning.

Ett avgiftsfritt samtal är när en deltagare ringer in till ett postnummerområde avgiftsfritt nummer (inom USA är rikt numret 800, 866, 877, 888 osv.) och betalar vanligt vis inte avgiften för att ringa in till det numret. WebEx-prenumeranten betalar den avgiftsfria kostnaden för ljud användning. Deltagaren kan debiteras för Riks samtal av telefon bolaget om det avgiftsfria numret som de ringer till ligger utanför den region eller det land som de ringer från.

Var den här artikeln användbar?