Kako da platim račun?

Kako da izvršim uplatu?

Koje vrste plaćanja prihvata Cisco Webex?

Koje načine plaćanja mogu da koristim za naručivanje usluga Cisco Webex?

Rešenje:

Popis načina plaćanja koje prihvaćamo vidjet ćete u košarici za kupnju kad unesete podatke za naplatu.Naši serveri šifruju sve informacije koje su im dostavljene, tako da možete biti sigurni da će vaše informacije o plaćanju biti zaštićene i zaštićene. Prihvataju

se sledeći načini plaćanja kreditnim karticama:

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Otkrij
  • Diners Club International

Da biste platili čekom, pronađite adresu za uplatu koja se nalazi na 1. stranici vaše fakture.

Da biste platili putem EFT-a, ACH-a ili Wire-a, pronađite naše bankovne podatke koji se nalaze na 1. stranici vaše fakture.Za uputstva o tome kako da nam pošaljete elektronsku uplatu za transfer sredstava, ACH ili žičani prenos, molimo vas da zatražite pomoć od predstavnika vaše banke.

Napomena:Način plaćanja Čekom, EFT-om, ACH-om ili žičanim putem se ne primenjuje na naloge kupljene odwww.webex.com

Da li je ovaj članak bio koristan?