Kako da platim račun?


Kako da izvršim uplatu?

Koje vrste plaćanja Cisco Webex prihvata?

Koje načine plaćanja mogu da koristim za naručivanje Cisco Webex usluga?

Rešenje:

Videćete listu načina plaćanja koje prihvatamo u korpi za kupovinu kada unesete informacije o naplati. Naši serveri šifruju sve informacije koje su im prosleđene, tako da možete biti sigurni da će vaše informacije o plaćanju biti bezbedne i bezbedne.

Prihvaćeni su sledeći načini plaćanja kreditnom karticom:

  • Viznog
  • Mastercard kartica
  • American Express
  • Otkriti
  • Diners Club International

Da biste platili čekom, pronađite adresu doznake koja je obezbeđena na strani 1 vaše fakture.

Da biste platili putem EFT- a, ACH-a ili Wire-a, molimo vas da pronađete informacije iz naše banke koje su navedene na strani 1 vaše fakture. Za uputstva o tome kako da nam pošaljete Elektronski prenos sredstava, ACH ili Wire plaćanje, molimo vas da zatražite pomoć od predstavnika vaše banke.

Da li je ovaj članak bio koristan?