Cisco Systems digitalna reka

Za usluge korisnika širom sveta, koristimo dva trgovca za fakturisanje Webex naloge: Cisco Systems Digitalni River. Ovaj članak pruža primere fakture koji će vam pomoći da razumete svoje mesečne troškove.

Preuzmite nedavnu fakturu

Idite u: Upravljanje nalogom > kartica "Obračun" i kliknite pored željene fakture za preuzimanje.

Ova faktura je primer pretplate sa planom Meet + poziva i nekim korišćenjem međunarodnih poziva. Webex "Sastani planove" i Webex pozive su odvojeno stavkama i naplaćeni.

  • 1: Pokrenite licence koje se plaćaju karticom u datoteci tako što ćete Cisco Webex ili Cisco Systems.

  • 2: Licence za plan poziva i međunarodni pozivi-naplaćuje se kartici koju koristi BroadSoft Adaption LLC.

    Detalji usluge uključuju naknade za odlazne planovepoziva 3, brojevetelefona 4 i korišćenje međunarodnog poziva5. Fakture uključuju i primenljive naknade i poreze, informacije o aktivnost poziva kao i naknade za upotrebu za međunarodne pozive (kada je primenljivo). Nema dodatnog kapaciteta za prenos brojeva telefona.


     

    Stavke 1–4 su unapred plaćene usluge. Međunarodne pozivne naplate naplaćene su naknadno nakon korišćenja.

Ova faktura je primer pretplate na Starter plan u mesečnom ciklusu obračunavanja. To je avansna naplata koja omogućava kupcu da koristi premijum Meetings proizvod za naredni mesec.