Cisco sistemi i digitalna reka

Za pružanje usluga korisnicima širom sveta, koristimo dva trgovca za fakturisanjeWebexračuni: Cisco Systems i Digital River. Ovaj članak sadrži primere faktura koji će vam pomoći da razumete mesečne troškove.

Preuzmite nedavnu fakturu

Idite u: Upravljanje nalogom > Kartica za naplatu i kliknite pored željene fakture za preuzimanje.

Ova faktura je primer pretplate sa planom „Meet + Call“ i nekim međunarodnim korišćenjem poziva.WebexUpoznajte se sa planovima iWebexPlanovi poziva su razvrstani u stavke i naplaćuju se odvojeno.

  • 1: Upoznajte licence plana koje Cisco Webex ili Cisco Systems naplaćuju na karticu u evidenciji.

  • 2: Dozvole za plan poziva i međunarodni pozivi naplaćeni na karticu u dosijeu od strane BroadSoft Adaption LLC.

    Detalji usluge uključuju troškove za izlazne planove poziva 3, brojeve telefona 4 i korišćenje međunarodnog poziva 5. Fakture takođe uključuju važeće naknade i poreze, informacije o aktivnosti poziva i naknade za korišćenje međunarodnih poziva (kada je to primenljivo). Telefonski brojevi portova se ne naplaćuju dodatno.


     

    Stavke 1–4 su unapred plaćene usluge. Optužbe za međunarodni poziv se naplaćuju nakon upotrebe.

Ova faktura je primer pretplate na početni plan u mesečnom ciklusu naplate. To je prepaid naknada koja omogućava kupcu da koristi premijuSastanciproizvoda za narednih mesec dana.