Hur kan jag betala min räkning?

Hur kan jag betala min räkning?

Hur gör jag en betalning?

Vilka typer av betalning godkänner WebEx?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

För att betala med check ska du hitta remitterings adressen som finns på sidan 1 av din faktura.

Om du vill betala via EFT, ACH eller tråd kan du hitta vår bank information som finns på sidan 1 av din faktura.

Betala med kredit kort (Visa, MasterCard eller AMEX). Hjälp finns här: WBX27108 – hur gör jag för att betala min faktura online?


 

Var den här artikeln användbar?