Dugme "Dodaj Webex sastanak" nedostaje u jednom pojavljivanju serije

Dugme "Dodaj Webex sastanak" nedostaje u jednom pojavljivanju serije.

Opcija "Dodavanje Webex sastanka" nedostaje prilikom uređivanja jedne sesije periodične zakazane obaveze.

Nije moguće urediti jedno pojavljivanje periodičnog sastanka.


Rešenje:

 

Kada otvorite postojeću Webex Outlook zakazanu obavezu, od vas će biti zatraženo da izaberete da li ćete izabrati samo ovu ili celu seriju. Webex sastanak se ne može dodati jednom pojavljivanju serije.

Morate odabrati celu seriju da biste dodali Webex sastanak jednom pojavljivanju serije.


 

    Da li je ovaj članak bio koristan?