Greška 100202 prilikom pokušaja pridruživanja sastanku sa iPad-a ili iPhone-a

Greška 100202 prilikom pokušaja pridruživanja sastanku sa iPad-a ili iPhone-a.

Nije moguće pridružiti se sastanku sa Apple iPhone-a ili iPad-a.

Greška 100202 prilikom pridruživanja sastanku.


Rešenje:

Ovo je poznat problem vezan za korišćenje proksija u kombinaciji sa Apple iPad i iPhone uređajima. 

Nažalost, nema poznatih zaobilazaka za ovo ponašanje osim zaobilaženja proksija na vašoj mreži.  Kontaktirajte IT administratora za detalje o korišćenju mreže bez proksija.

Da li je ovaj članak bio koristan?