Fel 100202 vid försök att delta i ett möte från iPad eller iPhone

Fel 100202 vid försök att delta i ett möte från iPad eller iPhone.

Det går inte att ansluta till mötet från Apple iPhone eller iPad.

Fel 100202 när du deltar i ett möte.


Lösning:

Detta är ett känt problem när det gäller användning av proxyenheter i samband med Apple iPad och iPhone-enheter. 

Tyvärr finns det inga kända tillfälliga lösningar på detta beteende annat än att kringgå proxyn i ditt nätverk.  Kontakta din IT-administratör för information om hur du använder ditt nätverk utan en proxy.

Var den här artikeln användbar?