Fel 100202 vid försök att ansluta till ett möte från iPad eller iPhone

Fel 100202 när du försöker delta i ett möte från iPad eller iPhone.

Det går inte att delta i mötet från Apple iPhone eller iPad.

Fel 100202 när du deltar i ett möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Detta är ett känt problem som rör användningen av proxyservrar tillsammans med Apples iPad & iPhone-enheter. 

Det finns inga kända lösningar för detta beteende än att kringgå proxyn i nätverket.  Kontakta din IT-administratör för information om hur du använder nätverket utan proxy.

Var den här artikeln användbar?