Kako da utvrdim da li se Webex lokacija nalazi u opštoj rezervnoj kopiji lokacije (GSB)?

Kako da utvrdim da li se Webex lokacija nalazi na globalnoj rezervnoj kopiji lokacije (GSB)?

Kako da znam da li se Webex lokacija nalazi u rezervnoj kopiji?

Kako da potvrdim da li webex lokacija radi na rezervnom serveru?


Rešenje:

Koraci za utvrđivanje da li Webex lokacija radi na primarnoj ili rezervnoj kopiji:

  1. Kopirajte i nalepite sledeću adresu u Web pregledač: 
https://SITENAME.webex.com/webex/gsbstatus.php
ili
https://SITENAME.webex.com/SITENAME/detectbackup.php
  1. Zamenite SITENAME imenom Webex lokacije, a zatim pritisnite taster Enter.
    • TRUE = Sajt je na GSB-u
    • FALSE = Sajt je na Primarnom

Da li je ovaj članak bio koristan?