Hur avgör jag om en WebEx-webbplats är på global webbplatsbackup (GSB)?

Hur avgör jag om en WebEx-webbplats är på global webbplatsbackup (GSB)?

Hur vet jag om en WebEx-webbplats är aktive rad?

Hur bekräftar jag om min WebEx-webbplats körs på reserv servern?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Steg för att avgöra om din WebEx-webbplats körs på en primär eller säkerhets kopia:

  1. Kopiera och klistra in följande adress i din webbläsare: 
https://SITENAME.webex.com/webex/gsbstatus.php
eller
https://SITENAME.webex.com/SITENAME/detectbackup.php
  1. Ersätt webbplats namn med namnet på din WebEx-webbplats och tryck sedan på RETUR.
    • Sant = webbplatsen är på GSB
    • FALSKT = webbplatsen är på primär

Var den här artikeln användbar?