Kako da podesim ActiveX postavke u programu Internet Explorer za primenu Webexa pomoću smernica grupe?


Kako da podesim ActiveX postavke za Internet Explorer za Primenu Webexa pomoću smernica grupe?

Koje su ActiveX postavke za Internet Explorer koje se mogu rasporediti putem objekta smernica grupe (GPO)?

Napomena: Ove informacije su obezbeđene samo za smernice i Tehnička podrška Webexa ne može da pruži pomoć u ovom procesu.


Rešenje:

ActiveX postavke za Internet Explorer i smernice pouzdanih lokacija za administratore sistema aktivnogdirektorijuma:

  • Ovaj dokument navodi skup preporučenih postavki "Pouzdane lokacije" za Internet Explorer da bi se klijentu Cisco Webex sastanaka dozvolilo da radi putem ActiveX protokola u programu Internet Explorer. Ako sledi, ovaj vodič bi trebalo da smanji odzive i greške koje krajnji korisnici doživljavaju u zaključanim okruženjima.
  • Ovo se može primeniti direktno u postavkama pregledača na sistemima krajnjih korisnika, kao i putem konzole za upravljanje smernicama grupe i uređivača smernica grupe.
  • Ove postavke treba primeniti samo na pouzdane lokacije ili zone interne mreže. One ne bi trebalo da se primenjuju na Internet zonu.
  • Ovo su postavke omogućene u uređivaču smernica grupe i povezane sa vašim grupama krajnjih korisnika ili računarskom organizacionom jedinicom (OU).

Pogledajte sledeći Microsoft Worddokument:

ActiveX postavke za Internet Explorer i smernice pouzdanih lokacija za administratore sistema aktivnog direktorijuma

Da li je ovaj članak bio koristan?