My Previous Meet Now Meetings Don't Show Under 'Show past meetings'

Moji prethodni sastanci "Meet Now" se ne prikazuju u okviru "Prikaži prošle sastanke".

Sastanci hostovane emisije "Upoznaj sada" se ne prikazuju u okviru "Prikaži prošle sastanke".

Meet Now sastanci započeti putem Cisco alatki za produktivnost se ne pojavljuju u okviru "Prikaži prošle sastanke".

Ne vidim prethodne sastanke "Meet Now" u okviru "Prikaži prošle sastanke".


Rešenje:

"Automatsko brisanje" je teško kodirano u "Meet Now Meetings". Bez obzira na to da li su sastanci "Meet Now" započeti sa lokacije Cisco Webex sastanaka ili alatki za produktivnost, oni će biti izbrisani iz Cisco Webex kalendara kada se završe i neće se pojaviti u okviru stavke "Prikaži prošle sastanke".

Da li je ovaj članak bio koristan?