Kako da uhvatim mrežne evidencije pomoću microsoft mrežnog monitora?

Kako da uhvatim mrežne evidencije pomoću programa Microsoft Network Monitor?

Kako da koristim Microsoft Network Monitor za hvatanje mrežne evidencije Webex aplikacije?

Kako da prikupim mrežne evidencije?

Koji su koraci za prikupljanje mrežnih evidencija pomoću programa Microsoft Network Monitor?


Rešenje:

Nadgledanje mreže je analizator protokola. Omogućava vam da hvatate, prikazujete i analizirate mrežne podatke. Možete ga koristiti za rešavanje problema sa aplikacijama na mreži.

Da biste uhvatili mrežne evidencije pomoću programa Microsoft Network Monitor:

 1. Idite na http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865.
 2. Kliknite na dugme "Preuzmi " da biste preuzeli i instalirali mrežu monitora .EXE
  • NM34_x86.exe - 32-bitni Instalator
  • NM34_ia64.exe - Itanium architecture 64-Bit Installer
  • NM34_x64.exe - 64-bitni instalator
 3. Pokrenite instalacioni program.exe za platformu koju instalirate.
 4. Od vas će prvo biti zatraženo da instalirate jezgro mašine. Sledite uputstva za instalaciju.
  • Uverite se da ste zatvorili postojeće instance netmon.exe, nmcap.exe i svih pokrenutih NMAPI aplikacija.
 5. Zatim će od vas biti zatraženo da instalirate paket raščlanjenih uređaja. Sledite uputstva za instalaciju.
Da li je ovaj članak bio koristan?