Koje funkcije događaja su podržane u Webex aplikaciji za sastanke za iOS?

Koje funkcije događaja su podržane u Webex Meetings aplikaciji za iOS?

Koje funkcije funkcionišu na iPad / iPhone u Event sesijama?

Koje su funkcije i funkcionalnost događaja na iOS uređajima?

Koje funkcije događaja funkcionišu na iPad/ iPhone / iPod Touch?

Koja su ograničenja događaja na iOS uređajima?Rešenje:

Sledeće funkcije događaja su podržane u webex aplikaciji"Sastanci":

 • Pridruživanje Webex sesijama događaja kao panelisti ili učesniku
 • Događaji će se pojaviti na listi sastanaka, ali se ne mogu započeti sa mobilnih uređaja
 • Učesnici mogu da postavljaju pitanja (Q&A)
 • Panelisti mogu da odgovore na pitanja (Q&A)
 • Audio emitovanje
 • Registracija za događaje biće preko mobilnog pregledača, spajanje sa mobilnog pregledača će pokrenuti aplikaciju
 • iOS korisnici mogu da se pridruže sesijama događaja omogućenim za video
 • Funkcije blizine i video poziva omogućene su na mobilnom telefonu za povezivanje sa događajima

Ograničenja događaja u aplikaciji Webex sastanci susledeća:

 • Sesije događaja se ne mogu zakazati iz mobilne aplikacije
 • Domaćini ne mogu da započnu događaje
 • Vežbe nisu podržane, a panelisti iOS-a ne mogu da se pridruže treninzima
 • Ako domaćin započne vežbu, mobilni panelisti/učesnici ne mogu da vide deljeni sadržaj/video zapis i ne mogu da ćaskaju

Da li je ovaj članak bio koristan?